NaslovnaObavijestiNATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROGRAMA ZA DODJELU DONACIJA ZA 2017. GODINU

NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROGRAMA ZA DODJELU DONACIJA ZA 2017. GODINU

Natječaj za prijavu projekata-programa za dodjelu donacija za 2017. godinu

Upute za prijavitelje – Obrazac 6

Opisni obrazac- Obrazac 7

Obrazac financiranja – Obrazac 8

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 9

Obrazac Ugovora – Obrazac 10

Obrazac za Opisni izvještaj projekta-programa- Obrazac 11

Obrazac za financijski izvještaj – Obrazac 12

Zaključak o usvajanju godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i-ili projekata u 2017.g