NaslovnaObavijestiObavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija javne odvodnje u naseljima Vodopija i Bašarinka

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija javne odvodnje u naseljima Vodopija i Bašarinka

Odvodnja Poreč d.o.o. u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, općine Funtana – Fontane i općine Vrsar – Orsera u periodu od 15.01 do 19.01.2018. godine, radnim danima u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti će ispitivanje ispravnosti instalacija javne odvodnje u naseljima Vodopija i Bašarinka u Poreču.

lspitivanje instalacija vršiti će se uređajem za upuhivanje umjetno generiranog dima (grijanjem tekućine).

Sva ispitivanja koja se vrše nisu štetna za ljudsko zdravlje i okolinu, te ne mogu izazvati materijalnu štetu.

Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da kontaktirate voditelja kanalizacije lvana Banića na broj 091 431 00 31.

Odvodnja Poreč d.o.o.

 

Dokumenti