NaslovnaObavijestiOdluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Na temelju članaka 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13) i članka 31. Društvenog ugovora Odvodnje Poreč d.o.o. od dana 28. prosinca 2013. godine, direktor Milan Laković, dipl.ing. donio je Odluku o određivanju službenika za informiranje.

Za službenika za informiranje u društvu Odvodnja Poreč d.o.o. imenovana je Andrea Arman zaposlena na radnom mjestu tajnik administrator.

Uprava Društva