NaslovnaObavijestiPOČINJE GRADNJA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA BADERNA – ŽBANDAJ

POČINJE GRADNJA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA BADERNA – ŽBANDAJ

Obavještavamo građane da će u utorak, 04.04.2017. godine, započeti radovi na izgradnji glavnog kolektora odvodnje Baderna - Žbandaj, koji se proteže uz državnu cestu D302 od naselja Baderna prema naselju Žbandaj, te dijelom prolazi kroz naselje Bonaci, u duljini od 3280 metara

Izvedbom kolektora Baderna-Žbandaj omogućuje se spajanje podsustava Baderna koji čine naselja Baderna, Štifanići i Katun te priključenje novih korisnika na sustav javne odvodnje, a u budućnosti i spajanje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč Sjever. Također biti će stvoreni uvjeti za daljnji razvoj kanalizacijske mreže u naseljima Bonaci, Ladrovići i Mičetići. Radovi uz državnu cestu D302 izvoditi će se u etapama sa regulacijom prometa semaforima, sukladno elaboratu privremene regulacije prometa. Zbog velikog broja podzemnih instalacija, radovi će biti izrazito složeni, te se dovršetak radova prema vremenskom planu Izvođača predviđa krajem lipnja 2017. godine. Izvođač radova je tvrtka Istrakop d.o.o. iz Poreča.

U sklopu radova izvršiti će se i ovješanje kolektora na nadvožnjak Istarskog ipsilona, te na dvije lokacije se vrši navođeno bušenje ispod državne ceste. Zbog navedenih radova na izgradnji ovog, za naše područje, vrlo važnog infrastrukturnog projekta, molimo građane na strpljenje i dodatan oprez prilikom prometovanja državnom cestom, te u blizini gradilišta, također i na poštivanje privremene prometne signalizacije. U okviru ove informacije donosimo pregled privremenih regulacija prometa po etapama izvođenja radova. Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr.

Odvodnja Poreč d.o.o.

Prikaz privremene regulacije prometa možete preuzeti u nastavku:

Privremena regulacija prometa Baderna-Žbandaj