NaslovnaObavijestiSTUPILA NA SNAGU NOVA ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA POREČA-PARENZO, OPĆINE TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA, OPĆINE FUNTANA-FONTANE I OPĆINE VRSAR-ORSERA

STUPILA NA SNAGU NOVA ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA POREČA-PARENZO, OPĆINE TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA, OPĆINE FUNTANA-FONTANE I OPĆINE VRSAR-ORSERA

Obavještavaju se građani da je sukladno članku 67. stavak 4. Zakona o vodama ( Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, i 14/14 ) Skupština Istarske županije dana 19. prosinca 2016. godine donijela Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar - Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar - Orsera ( Službene novine Istarske županije broj 23/2016 ), a koja je Odluka stupila na snagu 30. prosinca 2016. godine

Odvodnja Poreč d.o.o.

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča-Parenzo, Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Općine Funtana-Fontane i Općine Vrsar-Orsera

Karta odvodnje 4 JLS