NaslovnaProjektiProjekt Jadran – Odvodnja i obrada otpadnih voda

Projekt Jadran – Odvodnja i obrada otpadnih voda

Horizon 2020

Prezentacija za potrebe IZVRŠNE I PREDSTAVNIČKE VLASTI Jedinica lokalne samouprave Poreštine, 14.05.2007.godine

Prezentaciju projekta skinite u prilogu. Projekt Jadran (PDF)

Dokumenti