Arhiva vijesti

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE KORISNIKA NA KANALIZACIJSKU MREŽU NASELJA KATUN 19.05.2020

Obavještavamo građane naselja Katun da su stvoreni uvjeti za priključenje građevina na novo izgrađen sustav javne odvodnje. Odvodnja Poreč d.o.o. izgradivši kanalizacijsku mrežu naselja Katun na javnoj površini sa kućnim priključcima do privatnih parcela te stavljanjem u funkciju crpne stanice Katun, stvorila je uvjete priključenja korisnika na sustav javne odvodnje.

više »

MJERE ORGANIZACIJE POSLOVANJA RADI PREVENCIJE ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM COVID-19 12.05.2020

Nastavno na Odluku o stavljanju van snage Odluke Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada i tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19, a temeljem Odluke o smjernicama rada u upravnim tijelima Grada Poreča – Parenzo, sve sukladno naputcima i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, trgovačka društva Usluga Poreč d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o. od 13. svibnja 2020. godine uvode slijedeće mjere organizacije rada: 1. Rad sa strankama u Upravi Društva na adresi Mlinska 1, uredu Uprave groblja na adresi Karla Huguesa 20 i u Uredu za korisnike usluga na adresi Mlinska 1, obavljati će se isključivo uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješit bez prisutnosti iste.

više »

Gradi se kanalizacijska mreža u St. Amoroso te kolektor Fuškulin-Jasenovica, napreduje izgradnja pročistača Poreč-jug 30.04.2020

Dovršavaju se investicije izgradnje kanalizacijske mreže St. Amoroso i podsustava Fuškulin u cesti Fuškulin-Jasenovica na području Poreča. Radove su zajednički obišli gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat a investicije su im predstavili direktor Odvodnje Poreč Milan Laković i tehnički direktor Srđan Mažar.

više »

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Baderna 25.03.2020

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera u periodu od 16.03. do 24.03.2020. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Baderna.

više »

MJERE SMANJENA RIZIKA ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM COVID-19 12.03.2020

S ciljem prevencije epidemijskog širenja koronavirusa COVID-19, sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije i Grada Poreča – Parenzo , trgovačka društva Usluga Poreč d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o. do 14. travnja 2020. godine uvode slijedeće mjere zaštite:

više »

ODVODNJA POREČ DO TURISTIČKE SEZONE INVESTIRA 8,2 MILIJUNA KUNA. 06.03.2020

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da će početkom sljedećeg tjedna započeti radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja St. Amoroso. Vrijednost investicije iznosi oko 500.000,00 kuna. U sklopu navedenih radova obuhvaćena je izgradnja gravitacijske mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda naselja St. Amoroso u duljini od 542 m', sa priključenjem na postojeći kolektor turističkog naselja Brulo.

više »

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Finida u Poreču 27.02.2020

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera u periodu od 02.03. do 06.03.2020. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Finida u Poreču

više »

ODVODNJA POREČ I ISTARSKI VODOVOD ZAJEDNO INVESTIRAJU 3,2 MILIJUNA KUNA U IZGRADNJU KANALIZACIJSKE I VODOOPSKRBNE MREŽE 19.02.2020

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane da danas, 19.02.2020. godine započinju radovi na izgradnji dijela kanalizacijske mreže podsustava Fuškulin u trupu ceste LC 50091 Jasenovica – Fuškulin. Ugovorena vrijednost investicije iznosi oko 1,6 milijuna kuna.

više »

IZGRAĐENA JE KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA KATUN 18.02.2020

Odvodnja Poreč d.o.o. obaviještava sve građane da su danas završeni svi građevinski i asfalterski radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Katun. Radove vrijedne približno 3,4 milijuna kuna (bez PDV-a) izvodila je tvrtka ISKOP d.o.o. iz Sv. Petra u Šumi. U sklopu navedenih radova obuhvaćena je izgradnja gravitacijske mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda naselja Katun u duljini od L=1.589 m', te crpne stanice Katun sa tlačnim vodom u duljini od L= 311 m', sa priključenjem na postojeći glavni kolektor Baderna- Žbandaj.

više »

EU PROJEKT – OBILAZAK GRADILIŠTA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 06.02.2020

Danas su predstavnici partnera EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ (gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo Loris Peršurić, dogradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća Adrijano Jakus , članovi gradskog vijeća, pročelnici, načelnici i predstavnici općina Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar, članovi Skupštine i Nadzornog odbora Odvodnje Poreč te članovi Stručnog povjerenstva za provedbu projekta), obišli najveća gradilišta za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokacijama Poreč – sjever (Saladinka) kapaciteta obrade 37.000 ekvivalent stanovnika i Poreč – jug (Mornarica) kapaciteta obrade 48.000 ekvivalent stanovnika.

više »