NaslovnaVijestiIzgradnja kanalizacijske mreže na Poreštini dovršava se do 2020. godine i to sredstvima Europske unije

Izgradnja kanalizacijske mreže na Poreštini dovršava se do 2020. godine i to sredstvima Europske unije

Projekt Poreč jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na ovim prostorima koji se sufinancira sredstvima europskih fondova, a tijekom kojeg je do kraja prošle godine izgrađeno i rekonstruirano oko 84 kilometara kanalizacijske mreže i 32 nove crpne stanice

Oko 2,7 kilometara kanalizacije sanirano je suvremenim metodama bez kopanja, te je obnovljeno još 50, do tada postojećih crpnih stanica.

Već izgrađena polovica sustava

Direktor porečkog komunalnog poduzeća Odvodnja Milan Laković na zadnjoj je sjednici Gradskog vijeća najavio da će se projekt gradnje kanalizacije pod kapom EU-a produžiti, za što je država dogovorila s Bruxellesom nastavak gradnje pod istim uvjetima do 2020. godine. Ukupni iznos predviđen za realizaciju predstojeće druge faze kreće se oko 280,75 milijuna kuna, od kojih će, kao i dosad, EU sufinancirati 74 posto, najavio je Laković.

– EU projekt Poreč provodi se kroz pet ugovora na području Poreča i općina Tar- Vabriga, Funtana i Vrsar, s kojima ističemo dosadašnju jako dobru suradnju, a što je preduvjet za realizaciju ovako složenih projekata. Do sada su uspješno dovršena tri ugovora – za izvođenje radova na proširenju kanalizacijske mreže na dodatna naselja, zatim na izmještanju postojećih uređaja i rekonstrukciji postojeće kanalizacijske mreže i ugovor za nabavu opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje i nabavu i implementaciju GIS-a (geografski informacijski sustav op. a.). Izvedeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji mreže ukupno su vrijedni 122,85 milijuna kuna, istaknuo je Laković.

Naglasio je da je nakon što su krajem godine dovršeni radovi uspješno održano 44 tehničkih pregleda i ishođene su sve uporabne dozvole. Naveo je da su u razdoblju od godinu i pol dana izgradili gotovo 50 posto veličine sustava, koji je prethodno građen skoro 40 godina. Imajući u vidu ovakve podatke, jasno je da je ovaj vrlo složeni projekt postavio nove izazove pred upravu Odvodnje, a to je bolja organizacija kadrova i operative zbog pojačanih potreba nadzora sustava i održavanja.

– Trenutno je u tijeku ugovorni period za uočavanje eventualnih nedostataka na izgrađenom sustavu, koji završava krajem ove godine. Odvodnja Poreč sada obavlja inspekciju po izvedenim dionicama i sve uočene nepravilnosti prijavljuje nadzornom inženjeru na daljnje postupanje i izvršenje otklanjanja. Dovršetkom izgradnje novog sustava odvodnje omogućeno je spajanje mještana u 28 naselja na kanalizacijski sustav; a s obzirom da su svi tehnički pregledi uspješno provedeni, stvorene su pretpostavke za početak postupka priključenja korisnika na sustav; obrazložio je Laković.

Spojeno 6.300 novih korisnika

Naselja obuhvaćena EU projektom su Hena – Molindrio, Mugeba, Stari Červar, Radoši, Musalež, Valkarin, St. Diklić, Bolnica, St. Vergotini, Cancini, Kukci, Radmani, Gulići, Grbinovica, Varvari, St. Vodopija, Bašarinka, St. Portun, Mihatovići, Červar-Porat, Magrini, Blagdanići, Nova Vas, Brčići, Žbandaj, Buići, Kadumi i Peškera u kojima je do sada izvedeno oko 2.000 priključaka. Laković ističe da je realizacijom EU projekta Poreč omogućeno priključenje na sustav odvodnje za 6.300 novih korisnika. Time je pokrivenost domaćinstava kanalizacijskom mrežom porasla sa 63 na 90 posto. Dodao je da su u okviru projekta nabavili kombinirano vozilo za održavanje sustava odvodnje, drugo po imenu fekaljera, potom kameru za tzv. CCTV inspekciju kanalizacijskih cijevi koja je ugrađena u vozilo, još dva specijalna vozila za prijevoz i pražnjenje preša i kontejnera, hardver i softver za uspostavu GIS sustava te potrebnu prateću opremu ukupne vrijednosti 8,1 milijuna kuna.

– Oprema je već u funkciji i koristi se pri redovnim aktivnostima na održavanju sustava javne odvodnje, a omogućava uspostavu novog, integriranog digitalnog sustava, kojim se podiže sigurnost zbrinjavanja otpadnih voda, ali i smanjuju troškovi upravljanja i održavanja sustava, veli naš sugovornik.

Ponovno korištenje pročišćene vode

Pred njima je sada vrlo zahtjevan posao koji će označiti iskorak, a radi se o izgradnji četiri MBR (bioreaktori s uronjenim membranama op. a.) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solamo sušenje i kompostiranje mulja te ugovor za nadzor nad provedbom radova. Laković pojašnjava da se trenutno ugovor za izgradnju spomenuta četiri uređaja za pročišćavanje nalazi u fazi projektiranja i ishođenja akata o gradnji. K tome, dovršeni su pripremni radovi, premještanje magistralnog vodovoda u naselju Poreč Jug i 1. faza izgradnje pristupnih prometnica.

– Izgradnjom četiri nova modema uređaja, ukupnog kapaciteta 137.500 ES-a (ekvivalentnih stanovnika), kojima se membranskom ultrafiltracijom postiže najviši stupanj pročišćavanja otpadnih voda, omogućuje se ponovno korištenje tako pročiščene vode za zalijevanje zelenih površina, navodnavanje poljoprivrednih nasada i razne druge svrhe, kao što su protupožarne mjere, pranje javnih površina, prometnica i turističkih staza, čime se podiže zavidna razina očuvanja okoliša, voda i mora, saznajemo od direktora Odvodnje. Uređaji će biti smješteni na Lanterni, Saladinki, zatim na lokaciji Mugeba/Bijela uvala te u Petalonu u Vrsaru.

Daljnji razvoj i širenje sustava

– Dovršetkom gradnje kanalizacijske mreže u sklopu EU projekta Poreč stvorene su pretpostavke za daljnji razvoj i širenje sustava odvodnje, ali i razvoj turističke ponude sa standardima koje svi priželjkujemo. Stoga smo počeli s planiranjem novih podsustava javne odvodnje i projektiranjem budućih vodnih građevina te realizacijom već spremnih projekata. Tako smo nakon provedbe EU projekta već dogradili više od 13.400 metara kanalizacije u vrijednosti od oko 14,8 milijuna kuna, čime su stvorene pretpostavke za priključenje dodatnih 1.150 građana u četiri jedinice lokalne Samouprave, zaključio je Laković.

Gradnja u fazama

Korisnici EU sredstava za infrastrukturne projekte obaviješteni su tijekom prošle godine da je moguće faziranje projekata koji su u tijeku, odnosno podjela projekata na faze za potrebe financiranja kroz dva programska razdoblja. Cilj faziranja je omogućiti nesmetanu realizaciju projekta i nakon 31. prosinca 2016. godine, a i to je bio kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka prve faze. Stoga je izrađena aplikacija za programsko razdoblje 2014. – 2020. i upućena u Bruxelles.

Tanja Kocijančić, Glas Istre, 18.8.2017.