OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE KORISNIKA NA KANALIZACIJSKU MREŽU NASELJA KATUN

Na oglasnoj ploči naselja objavljen je javni poziv koji sadrži sve potrebne informacije o načinu i uvjetima priključenja na sustav odvodnje. Objavljeni javni poziv u nastavku Javni poziv za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje Odvodnja Poreč d.o.o.