NaslovnaVijestiU tijeku usklađivanje rada sustava za pročišćavanje otpadnih voda Poreč-sjever

U tijeku usklađivanje rada sustava za pročišćavanje otpadnih voda Poreč-sjever

Na lokaciji Saladinka je, u sklopu EU projekta Poreč, izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč-sjever sa postrojenjem za solarno sušenje mulja.

Na novoizgrađenom postrojenju za solarno sušenje mulja predviđeno je obrađivanje 60% mulja proizvedenog na svim uređajima za pročišćavanje, dok će se 40% obrađivati na kompostani na lokaciji Košambra. U procesu sušenja se, uz korištenje sunčevog zračenja, uklanja preostali udio vlage iz mulja.

Postrojenje je dana 9. kolovoza 2021. godine pušteno u pokusni rad u trajanju od godine dana. Tijekom perioda pokusnog rada Izvođač radova, tvrtka SUEZ International (F) i STRABAG AG (AT), uspostavlja i optimizira rad navedenih postrojenja, te se ispituju svi bitni zahtjevi za funkcionalnost postrojenja.

Dana 18. kolovoza započeo je dovoz veće količine mulja proizvedenog na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda za početak procesa solarnog sušenja, koji se odvija u stakleničkim uvjetima, te su se prilikom procesa prvog punjenja postrojenja pojavili mirisi, koji su se, nošeni vjetrom, mogli osjetiti u obližnjem naselju.

Kao što je prethodno navedeno, u pokusnom se radu optimizira rad postrojenja te su u tom periodu, a prije uspostave projektiranih režima rada, kako doznajemo od izvođača radova, moguće pojave mirisa. Službe izvođača, kao upravitelja postrojenja i Odvodnje Poreč, kao Naručitelja, trenutno vrše sve provjere i poduzimaju aktivnosti na uspostavi učinkovitog rada postrojenja.

Odvodnja Poreč će i dalje zainteresiranu javnost informirati o bitnim detaljima i događajima vezanim uz funkcioniranje sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, kao i obrade nastalog mulja. Aktivnosti u cilju poboljšanja učinkovitosti sustava bit će provedene u što kraćem roku.

Odvodnja Poreč d.o.o.