Arhiva vijesti

ZAVRŠENA PRVA FAZA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU STRANIĆI 23.05.2022

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane o završetku radova na izgradnji prve faze kanalizacijske mreže u naselju Stranići. Radove vrijedne približno 1,6 milijuna kuna (bez PDV-a) izvela je tvrtka ISKOP d.o.o. iz Sv. Petra u Šumi.

više »

Provedba preventivnih mjera deratizacije i dezinsekcije na kanalizacijskom sustavu 17.05.2022

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane na području Grada Poreča da će se pristupiti proljetnoj provedbi mjera obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije sustava fekalne kanalizacije, u periodu od 19.04. do 16.05.2022.godine.

više »

NASTAVLJA SE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU ROŠINI 07.03.2022

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da su danas započeli radovi na nastavku izgradnje kanalizacijske mreže naselja Rošini. Vrijednost investicije u ovoj fazi radova iznosi 1.720.000 kuna (bez PDV-a).

više »

Javni natječaj – voditelj uređaja, pomoćnik voditelja uređaja, voditelj laboratorija, radnik na uređaju I, radnik na uređaju II 03.03.2022

Javni natječaj – voditelj uređaja, pomoćnik voditelja uređaja, voditelj laboratorija, radnik na uređaju I, radnik na uređaju II Odvodnja Poreč d.o.o.

više »

Javni natječaj – uprava Društva 25.02.2022

Javni natječaj – uprava Društva Odvodnja Poreč d.o.o.

više »

ODVODNJA POREČ I U 2022. GODINI NASTAVLJA SA ZNAČAJNIM INVESTICIJAMA, PREDVIĐENA ULAGANJA PRELAZE 66 MILIJUNA KUNA! 24.02.2022

Odvodnja Poreč već dugi niz godina intenzivno vrši aktivnosti na postizanju maksimalne priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje, kao i na modernizaciji sustava, a ni 2022. godina neće biti iznimka. Planirana ulaganja prelaze vrijednost od 66 milijuna kuna.

više »

POČELA IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U STRANIĆIMA 17.02.2022

Počela je izgradnja kanalizacijske mreže i kolektora u porečkom prigradskom naselju Stranići. Radi se o investiciji Odvodnje Poreč, ukupne vrijednosti 1,6 milijuna kuna + PDV. Dovršetkom radova na sustav javne odvodnje će se priključiti 38 kućanstava.

više »

ODVODNJA POREČ NASTAVLJA SNAŽNI RAZVOJ I ULAGANJE U INFRASTRUKTURU 23.12.2021

Danas potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka. Za razdoblje 2021. – 2026. odobreno je sufinanciranje 5 projektnih prijedloga vrijednih 19 milijuna kuna!

više »

Poreču nagrada „Žuti okvir“ National Geographica 17.12.2021

Na svečanosti u Zagrebu Gradu Poreču-Parenzo uručena je nagrada „Žuti okvir“ u sklopu projekta Održiva Hrvatska, u organizaciji svjetski priznatog časopisa National Geographica i Adria Media Zagreba. Vođeni motom časopisa u žutom okviru – Nadahnjujemo ljude da se skrbe o svome planetu – National Geographic Hrvatska pokrenuo je dugoročni projekt “Žuti okvir” kako bi potaknuo interes ljudi za učenjem i sudjelovanjem u održivom razvoju, da se počnu aktivno primjenjivati njegove odredbe i smjernice, da se vrednuju, cijene te prepoznaju iskoraci koji u tome smjeru čine pojedinci, institucije i organizacije u jednom od 17 ciljeva UN-ova Programa održivog razvoja.

više »

ULOŽENO 1,25 MILIJUNA KUNA U KANALIZACIJSKU MREŽU NASELJA LADROVIĆI 01.12.2021

Danas završavaju radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u naselju Ladrovići, vrijedni 1,25 milijuna kuna koje je izvodila je tvrtka Iskop d.o.o. iz Sv. Petra u Šumi. U sklopu navedenih radova izgrađena je gravitacijska mreža kolektora za odvodnju otpadnih voda naselja Ladrovići u duljini od 935 m, koju čini ukupno osam ogranaka, sa priključenjem na postojeći glavni kolektor Baderna- Žbandaj.

više »