Arhiva vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME 02.11.2022

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radnom mjestu-radnik

više »

ZAPOČELA IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU MOLINDRIO 07.10.2022

Početkom tjedna započeli su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Molindrio. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 1.660.000 kn

više »

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 05.10.2022

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme Odvodnja Poreč d.o.o.

više »

ZAHVALJUJUĆI PROČIŠĆIVAČIMA NAPREDNE TEHNOLOGIJE ODVODNJA POREČ OSIGURALA TEHNIČKU VODU ZA SVE GOSPODARSKE SUBJEKTE I KUĆANSTVA U PERIODU RESTRIKCIJE VODE 15.09.2022

Zahvaljujući ulaganju u suvremenu tehnologiju u sušnim vremenima Odvodnja Poreč može proizvesti 22.000 m3 vode dnevno što je dostatno za održavanje čistoće grada, rad različitih gospodarskih subjekata, ali i potrebe građana

više »

ZAPOČINJE ZAVRŠNA FAZA IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU STRANIĆI 13.09.2022

Započeli su pripremni radovi na organizaciji gradilišta, a tijekom tjedna kreće se sa izvođenjem građevinskih radova na II. fazi kanalizacijske mreže naselja Stranići. Ukupna vrijednost investicije kanalizacijske mreže naselja Stranići iznosi 3.000.000 kn (bez PDV-a), a ugovorena vrijednost II. faze radova iznosi 1.280.000 kuna (bez PDV-a).

više »

NASTAVLJA SE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU ROŠINI 08.09.2022

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da su početkom mjeseca rujna započeli pripremni radovi na organizaciji gradilišta, a od 12.09.2022.g. započet će se sa izvođenjem radova na nastavku izgradnje dijela kanalizacijske mreže naselja Rošini - završna faza.

više »

ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ROŠINI 30.06.2022

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane o završetku radova na izgradnji dijela kanalizacijske mreže u naselju Rošini. U sklopu navedenih radova izgrađena je gravitacijska i tlačna mreža kolektora za odvodnju otpadnih voda istočnog dijela naselja Rošini, u ukupnoj dužini od približno 1.470 m. Radovi su dovršeni tjedan dana prije ugovorenog roka.

više »

ZAVRŠENA PRVA FAZA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU STRANIĆI 23.05.2022

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane o završetku radova na izgradnji prve faze kanalizacijske mreže u naselju Stranići. Radove vrijedne približno 1,6 milijuna kuna (bez PDV-a) izvela je tvrtka ISKOP d.o.o. iz Sv. Petra u Šumi.

više »

Provedba preventivnih mjera deratizacije i dezinsekcije na kanalizacijskom sustavu 17.05.2022

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane na području Grada Poreča da će se pristupiti proljetnoj provedbi mjera obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije sustava fekalne kanalizacije, u periodu od 19.04. do 16.05.2022.godine.

više »

NASTAVLJA SE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU ROŠINI 07.03.2022

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da su danas započeli radovi na nastavku izgradnje kanalizacijske mreže naselja Rošini. Vrijednost investicije u ovoj fazi radova iznosi 1.720.000 kuna (bez PDV-a).

više »