Arhiva vijesti

ODVODNJI POREČ ČETVRTA GRAĐEVINSKA DOZVOLA 14.08.2018

Odvodnja Poreč obavještava sve zainteresirane da je dana 9. kolovoza 2018. godine građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč-sjever postala pravomoćnom. Time su stvoreni preduvjeti za početak radova na četvrtoj od pet lokacija u sklopu EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ vrijednog 501 milijun kuna, koji sufinancira Europska unija u udjelu od 74% sredstava. Osim spomenutog pročistača otpadnih voda kapaciteta 37.000 ekvivalent stanovnika, na lokaciji Poreč-sjever izgraditi će se i postrojenje za solarno sušenje mulja.

više »

ISTINA O ONEČIŠĆENJU GRADSKIH PLAŽA 30.06.2018

Nastavno na optužbe o ekološkom onečišćenju plaža Grada Poreča izjavljene na Gradskom vijeću ,kategorički odbacujemo sve navedene tvrdnje smatrajući da su proizašle iz nepoznavanja procesa rada i pravila naše djelatnosti.

više »

EU PROJEKT POREČ – IZDANA I TREĆA GRAĐEVINSKA DOZVOLA 27.06.2018

Dana 27.06.2018. godine ishodovana je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za kompostiranje mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na Košambri.

više »

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje 05.06.2018

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

više »

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI ŠAHTA SANITARNE ODVODNJE U ULICI MATE VLAŠIĆA U POREČU 02.06.2018

Obavještavamo građane da u ponedjeljak, 05. lipnja 2017. g. započinju radovi na sanaciji šahta sanitarne odvodnje koji se nalazi na sredini kolničkog traka u ulici M. Vlašića u Poreču (raskrižje za Velpro).

više »

SUTRA ZAPOČINJU RADOVI KOD VINARSKOG PODRUMA 30.05.2018

Odvodnja Poreč d.o.o. obaviještava da sutra, 31. 05. 2017. godine započinju radovi prespajanja na novoizgrađeni kanalizacijski sustav. Radovi se izvode nastavno na uspješno puštanje u rad novoizgrađenog glavnog kolektora Poreč – sjever sa novim crpnim stanicama Vinarski podrum i Materada, a s ciljem rasterećenja postojeće podkapacitirane crpne stanice Vinarski podrum prije početka ljetne sezone.

više »

OBAVIJEST 26.05.2018

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar - Vabriga – Torre - Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera u periodu od 24.05. do 25.05.2018. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Mihatovići.

više »

EU PROJEKT POREČ – PREDSTAVNICI HRVATSKIH VODA POSJETILI ODVODNJU POREČ 24.05.2018

U prostorijama Odvodnje Poreč d.o.o. dana 24.05.2018. godine održan je radni sastanak na kojemu su ispred Hrvatskih voda bili prisutni zamjenik generalnog direktora, g. Valentin Dujmović i viša koordinatorica u uredu generalnog direktora gđa. Fani Bojanić. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Grada Poreča Loris Peršurić uz predstavnike Odvodnje Poreč.

više »

Sa tiskovne konferencije održane 16.05.2018. na temu početka radova na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda unutar EU projekta 16.05.2018

Tiskovna konferencija održana je na lokaciji početka radova budućeg Uređaja za proćišćavanje otpadnih voda Poreč Jug . Gradilište je otvoreno u nazočnosti gradonačelnika Grada Poreča Lorisa Peršurića, direktora Odvodnje Poreč Milana Lakovića i teh.direktora Srđana Mažara a uz prisutnost predstavnika izvođača te nazočnost medija.

više »

USLUGA POREČ d.o.o. i ODVODNJA POREČ d.o.o. doniraju sportskim udrugama iznos od 230.000,00 kuna 10.05.2018

Kao prijašnjih godina i u 2018. godini trgovačka društva Usluga Poreč d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o., sukladno svojim financijskim planovima, putem natječaja doniraju sportskim udrugama i klubovima grada Poreča-Parenzo iznos od 230.000,00 kuna i to Usluga Poreč 170.000,00 kuna i Odvodnja Poreč 60.000,00 kuna.

više »