Arhiva vijesti

ODVODNJA POREČ GRADI HAVARIJSKE ISPUSTE NA SV. MARTINU I MATERADI 30.10.2018

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve zainteresirane građane da su započeli radovi na izgradnji havarijskog ispusta crpne stanice Sv. Martin u Poreču, dok se početak radova na izgradnji havarijskog ispusta crpne stanice Materada očekuje početkom mjeseca studenog. Vrijednost investicije je 1.270.000 kuna (bez PDV-a).

više »

OBAVIJEST 07.10.2018

Odvodnja Poreč d.o.o. u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Sveti Lovreč u periodu od 01.10. do 06.10.2018. godine, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati, vršiti će ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Sveti Lovreč.

više »

GRADI SE KANALIZACIJA U NASELJU VELENIKI 21.09.2018

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da su dana 17.09.2018. godine započeli radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Veleniki. Vrijednost investicije iznosi 3.200.000 kuna (bez PDV-a). Kanalizacijski sustav naselja Veleniki obuhvaća izgradnju nove mreže gravitacijskih kolektora naselja u duljini od 1.031 m' i glavni kolektor u duljini od 1.379 m', kojim će se otpadne vode naselja Veleniki priključiti preko kanalizacijske mreže naselja Varvari na Aglomeraciju Poreč sjever.

više »

Mještanima naselja Veleniki prezentirani predstojeći radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava 14.09.2018

Kod Društvenog doma Veleniki, dana 13.09.2018. godine, mještanima su predstavljeni predstojeći radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Veleniki koji će se izvoditi prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2018. godini. U uvodnom govoru predsjednik M.O. Varvari, Robert Velenik, kojem se ovom prigodom posebno zahvaljujemo na iniciranju, organizaciji i sudjelovanju na sastanku, pozdravio je sve prisutne, najavio je temu današnjeg skupa te istaknuo važnost izgradnje kanalizacijske mreže za mještane naselja Veleniki, koji će uz kanalizaciju dobiti i novi asfalt.

više »

SANACIJA OŠTEĆENJA CIJEVI FEKALNE KANALIZACIJE 25.08.2018

Odvodnja Poreč d.o.o. obavIještava građane da će se zbog hitne intervencije na sanaciji cijevi fekalne kanalizacije u Mlinskoj ulici, na pješačkom prijelazu između tržnice i Trga J. Rakovca, sutra 24.08.2018.g. s početkom u 06:00 sati, izvršiti sanacija oštećenja.

više »

ODVODNJI POREČ ČETVRTA GRAĐEVINSKA DOZVOLA 14.08.2018

Odvodnja Poreč obavještava sve zainteresirane da je dana 9. kolovoza 2018. godine građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč-sjever postala pravomoćnom. Time su stvoreni preduvjeti za početak radova na četvrtoj od pet lokacija u sklopu EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ vrijednog 501 milijun kuna, koji sufinancira Europska unija u udjelu od 74% sredstava. Osim spomenutog pročistača otpadnih voda kapaciteta 37.000 ekvivalent stanovnika, na lokaciji Poreč-sjever izgraditi će se i postrojenje za solarno sušenje mulja.

više »

ISTINA O ONEČIŠĆENJU GRADSKIH PLAŽA 30.06.2018

Nastavno na optužbe o ekološkom onečišćenju plaža Grada Poreča izjavljene na Gradskom vijeću ,kategorički odbacujemo sve navedene tvrdnje smatrajući da su proizašle iz nepoznavanja procesa rada i pravila naše djelatnosti.

više »

EU PROJEKT POREČ – IZDANA I TREĆA GRAĐEVINSKA DOZVOLA 27.06.2018

Dana 27.06.2018. godine ishodovana je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za kompostiranje mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na Košambri.

više »

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje 05.06.2018

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje

više »

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI ŠAHTA SANITARNE ODVODNJE U ULICI MATE VLAŠIĆA U POREČU 02.06.2018

Obavještavamo građane da u ponedjeljak, 05. lipnja 2017. g. započinju radovi na sanaciji šahta sanitarne odvodnje koji se nalazi na sredini kolničkog traka u ulici M. Vlašića u Poreču (raskrižje za Velpro).

više »