Arhiva vijesti

Sa tiskovne konferencije održane 16.05.2018. na temu početka radova na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda unutar EU projekta 16.05.2018

Tiskovna konferencija održana je na lokaciji početka radova budućeg Uređaja za proćišćavanje otpadnih voda Poreč Jug . Gradilište je otvoreno u nazočnosti gradonačelnika Grada Poreča Lorisa Peršurića, direktora Odvodnje Poreč Milana Lakovića i teh.direktora Srđana Mažara a uz prisutnost predstavnika izvođača te nazočnost medija.

više »

USLUGA POREČ d.o.o. i ODVODNJA POREČ d.o.o. doniraju sportskim udrugama iznos od 230.000,00 kuna 10.05.2018

Kao prijašnjih godina i u 2018. godini trgovačka društva Usluga Poreč d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o., sukladno svojim financijskim planovima, putem natječaja doniraju sportskim udrugama i klubovima grada Poreča-Parenzo iznos od 230.000,00 kuna i to Usluga Poreč 170.000,00 kuna i Odvodnja Poreč 60.000,00 kuna.

više »

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naseljima Nova Vas, Brčići, Magrini i Blagdanići 06.05.2018

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera u periodu od 18.04. do 05.05. 2018. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naseljima Nova Vas, Brčići, Magrini i Blagdanići.

više »

DOVRŠAVAJU SE RADOVI NA IZGRADNJI KOLEKTORA MUGEBA – FUŠKULIN 21.04.2018

Odvodnja Poreč obavještava građane da se radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora Mugeba – Fuškulin asfaltiranjem prometnica privode kraju. Sa današnjim danom dovršava se asfaltiranje županijske ceste u punom profilu između naselja Mugabe i Fuškulin, dok se nerazvrstana cesta u naselju Fuškulin planira asfaltirati u subotu. Kako je planirano privremena prometna regulacija za sav promet uklonit će se u popodnevnim satima 22.04.2017. godine sukladno suglasnosti Županijske uprave za ceste.

više »

OBAVIJEST O ISPITIVANJU ISPRAVNOSTI KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA 17.04.2018

Izgradnjom kanalizacijske mreže po naseljima u zaleđu Grada Poreča, Odvodnja Poreč d.o.o. stvorila je uvjete za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje. Radi se o značajnoj i kapitalnoj investiciji provedenoj u sklopu EU Projekta Poreč.

više »

Natječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija u 2018. godini 16.04.2018

Natječaj za prijavu projekata-programa za dodjelu donacija za 2018. godinu Upute za prijavitelje – Obrazac 6 Obrazac opisa programa ili projekta – Obrazac 7 Obrazac financiranja – Obrazac 8 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 9 Obrazac Ugovora – Obrazac 10 Obrazac opisni izvještaj projekta-programa – Obrazac 11 Obrazac financijski izvještaj – Obrazac 12 […]

više »

GRADI SE KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA ST. PADOVAN 09.04.2018

Sukladno prioritetima gradnje zadanim kroz Plan gradnje za 2018. godinu, Odvodnja Poreč nastavlja sa provedbom investicija sa ciljem proširenja kanalizacijske mreže, čime se omogućuje priključenje na sustav sve većem broju korisnika. Uz vrlo važan aspekt zaštite okoliša, time podižemo i uvjete života naših građana na višu razinu.

više »

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA U TRUPU ŽUPANIJSKE CESTE KUKCI – KAŠTELIR 06.04.2018

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste, a u okviru radova na izvanrednom održavanju kolnika dijela županijske ceste ŽC 5041 na dionici od naselja Gedići do naselja Stranići, dana 09.04.2018. godine, Odvodnja Poreč započeti će radove na izgradnji kanalizacijskog kolektora za odvodnju fekalnih otpadnih voda Podsustava Rošini. Investicija se provodi u sklopu radova na interventnom održavanju ceste, s ciljem smanjenja troškova, izbjegavanja višekratnog zatvaranja ceste i ponovnog prekapanja asfaltnog zastora.

više »

POČINJE GRADNJA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA BADERNA – ŽBANDAJ 03.04.2018

Obavještavamo građane da će u utorak, 04.04.2017. godine, započeti radovi na izgradnji glavnog kolektora odvodnje Baderna - Žbandaj, koji se proteže uz državnu cestu D302 od naselja Baderna prema naselju Žbandaj, te dijelom prolazi kroz naselje Bonaci, u duljini od 3280 metara

više »

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Musalež 31.03.2018

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera u periodu od 27.03. do 30. 03. 2018. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Musalež.

više »