NaslovnaProjektiEU PROJEKT POREČ

EU PROJEKT POREČ

 

Projekt Poreč jedan je od najvećih projekata u vodnogospodarskom sektoru na ovim prostorima koji se sufinancira sredstvima europskih fondova.

Odobren je za sufinanciranje sredstvima EU-a 1. srpnja 2013. godine.

Projekt obuhvaća pet ugovora i prvobitno je pripreman za financiranje kroz programsko razdoblje 2007. – 2013., a potom je omogućeno faziranje projekata koji su u tijeku, odnosno projekt je podijeljen na faze za potrebe financiranja kroz dva programska razdoblja (prva faza 2007. – 2013. i druga faza 2014. – 2020.) radi nesmetane realizacije i nakon 31.12.2016. godine, a što je bio kraj razdoblja prihvatljivosti izdataka prve faze.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 501.218.004,00 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 370.938.227,58 HRK (74%), a nacionalna komponenta 130.279.776,42 HRK (26%). Nacionalni dio sufinanciranja osiguran je sredstvima jedinica lokalne samouprave, sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima Državnog proračuna u jednakom udjelu.

TRAJANJE PROJEKTA: prosinac 2014. – prosinac 2023.

Ciljevi projekta:

  • Stvoriti pretpostavke dugoročne zaštite okoliša radi daljnjeg razvoja turističkog gospodarstva i podizanja kvalitete života domaćeg stanovništva
  • Iznaći najmodernija tehnička rješenja u obradi otpadnih voda koja su u stanju pratiti velike oscilacije sezonskog dotoka otpadnih voda
  • Primijeniti tehnološka rješenja koja će omogućiti ponovno korištenje pročišćene vode i obrađenog mulja
  • Eliminirati mogućnost zagađenja podzemnih voda kao posljedicu infiltracije kanalizacijskih voda iz septičkih jama
  • Postići usklađenost sa EU Direktivama

Dosadašnja realizacija:

  • Izvedeno ukupno 61,4 km nove mreže i rekonstruirano 22,7 km postojeće mreže
  • 2,7 km izvedeno metodom sanacije bez kopanja
  • Izvedene 32 nove crpne stanice i rekonstruirano 50 crpnih stanica
  • Odrađeno 44 tehničkih pregleda i dobivene uporabne dozvole
  • Nabavljena nova vozila i oprema za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje: kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi kapaciteta 8m3, specijalno vozilo za usisavanje fekalija kapaciteta 14 m3, kamera za CCTV inspekciju kanalizacijskih cijevi ugrađena u vozilo, 2 specijalna vozila za prijevoz i pražnjenje preša i kontejnera, metalni zatvoreni kontejneri zapremine 7 m3, GIS softver (geoinformacijski sustav), GIS server, veza na NUS (SCADA sustav), radne stanice (računala), uređaj za mrežnu pohranu podataka (NAS), te ostala prateća oprema

Ukupna financijska realizacija projekta (radovi i oprema) iznosi 130,9 milijuna kuna.

Realizacija projekta po naseljima

U tijeku:

IZGRADNJA ČETIRI UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TIPA MEMBRANSKI BIOREAKTOR – MBR TE POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE I KOMPOSTIRANJE MULJA  projektiranje i izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda:

Lanterna           kapaciteta 30.000 ES

Poreč – sjever  kapaciteta 37.000 ES

Poreč – jug       kapaciteta 48.000 ES

Vrsar                kapaciteta 22.500 ES

tipa membranski bioreaktor – MBR s pojedinačnim i centralnim nadzorno-upravljačkim sustavima i pristupnim prometnicama te projektiranje i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji budućeg UPOV-a Poreč sjever i postrojenja za kompostiranje mulja na lokaciji odlagališta otpada Košambra.

Izvođač: Konzorcij SUEZ International Francuska i STRABAG AG Austrija

Stručni nadzor: SAFEGE d.o.o. Zagreb

Po ovom je ugovoru do sada izrađeno 5 Idejnih projekata (4 uređaja i postrojenje za kompostiranje mulja) te 5 Glavnih projekata. Izvršeno je geotehničko ispitivanje na svim lokacijama budućih uređaja te je izveden nosivi sloj prometnica za budući uređaj Poreč sjever i uređaj Poreč jug. Također, na lokaciji budućeg uređaja Poreč jug izveden je sustav oborinske odvodnje i položeni su DTK i elektrokablovi.

 

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Odvodnje Poreč d.o.o.