NaslovnaProjektiEU PROJEKT POREČ

EU PROJEKT POREČ

 

eu-zastava
Europska unija
Ulaganje u budućnost
opzo-log eu-fondovi 2014-07-24_12h35_09

 

Projekt Poreč je najveći projekt u javnom sektoru na ovim prostorima koji se sufinancira sredstvima europskih fondova.

Projekt je pripreman u sklopu IPA Operativnog programa “Okoliš” 2007. ‒ 2013., Prioritetna os 2: “Zaštita hrvatskih vodnih resursa kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama”. Odobren je za sufinanciranje sredstvima EU-a 1. srpnja 2013. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 501.218.004,00 kn, od čega EU sufinanciranje iznosi 370.938.227,58 kn (74%). Preostalih 26% u jednakim udjelima financiraju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave Poreč, Tar – Vabriga, Funtana i Vrsar.

TRAJANJE PROJEKTA: prosinac 2014. – siječanj 2018.

Obuhvat projekta

IZMJEŠTANJE POSTOJEĆIH UREĐAJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE KANALIZACIJSKE MREŽE – rekonstrukcija ukupno 22,7 km mreže od čega 2,7 km metodom sanacije bez kopanja, izgradnja 6 novih crpnih stanica, rekonstrukcija 14 crpnih stanica i djelomična rekonstrukcija 36 crpnih stanica (nova automatika i telemetrija s uključivanjem u jedinstveni nadzorno-upravljački sustav NUS).

IZGRADNJA PROŠIRENJA KANALIZACIJSKE MREŽE NA DODATNA NASELJA – izgradnja ukupno 61,4 km mreže (55 km gravitacijskih kolektora i 6,4 km tlačnih cjevovoda) i 26 crpnih stanica s opremom za automatiku i telemetriju i uključivanjem u jedinstveni nadzorno-upravljački sustav NUS.

IZGRADNJA ČETIRI UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TIPA MEMBRANSKI BIOREAKTOR – MBR TE POSTROJENJA ZA SOLARNO SUŠENJE I KOMPOSTIRANJE MULJA – projektiranje i izgradnja četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda:

Lanterna                      kapaciteta 30.000 ES

Poreč – sjever             kapaciteta 37.000 ES

Poreč – jug                  kapaciteta 48.000 ES

Vrsar                            kapaciteta 22.500 ES

tipa membranski bioreaktor – MBR s pojedinačnim i centralnim nadzorno-upravljačkim sustavima i pristupnim prometnicama te projektiranje i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji budućeg UPOV-a Poreč sjever i postrojenja za kompostiranje mulja na lokaciji odlagališta otpada Košambra.

 

REALIZACIJA PROJEKTA PO NASELJIMA:

Građevina Status Duljina cjevovoda Broj CS Broj kućnih priključaka
Kolektor i mreža Mugeba radovi dovršeni 4.171 2 125
Kolektor i mreža Žbandaj radovi dovršeni 4.930 1 174
Nova Vas i Brčići 98% dovršeno 4.365 1 161
Buići radovi dovršeni 2.340 83
Kadumi radovi dovršeni 1.826 1 73
St. Diklić radovi dovršeni 540 23
Valkarin radovi dovršeni 1.181 1 34
Kolektor Valkarin – Musalež – St. Diklić radovi dovršeni 2.616 1 36
Radoši radovi dovršeni 1.936 1 62
Magrini i Blagdanići radovi dovršeni 6.048 6 195
Musalež radovi dovršeni 3.058 1 113
St. Vergotini radovi dovršeni 2.943 1 59
Kolektor i mreža Radmani radovi dovršeni 3.671 4 123
Mihatovići radovi dovršeni 1.992 71
Stari Červar radovi dovršeni 992 57
Červar Porat radovi dovršeni 2.095 1
Hena – Molindrio radovi dovršeni 615 2
Bolnica radovi dovršeni 564 15
Grbinovica radovi dovršeni 1.027 12
St. Portun radovi dovršeni 1.280 49
Cancini radovi dovršeni 1.174 1 52
Kukci radovi dovršeni 1.424 47
Gulići radovi dovršeni 2.111 98
Varvari I., II. i III. faza radovi dovršeni 5.949 1 218
Peškera radovi dovršeni 620 3 15
St. Vodopija i Bašarinka radovi dovršeni 2.154 63

http://www.opzo.hr/porec

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.mzoip.hr/ 

http://www.mps.hr/

http://www.voda.hr/Default.aspx 

 

Izvješće o realizaciji EU projekta : Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča

 

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Odvodnje Poreč d.o.o.