Aktualne vijesti

Mještanima naselja Veleniki prezentirani predstojeći radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava

Kod Društvenog doma Veleniki, dana 13.09.2018. godine, mještanima su predstavljeni predstojeći radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Veleniki koji će se izvoditi prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2018. godini. U uvodnom govoru predsjednik M.O. Varvari, Robert Velenik, kojem se ovom prigodom posebno zahvaljujemo na iniciranju, organizaciji i sudjelovanju na sastanku, pozdravio je sve prisutne, najavio je temu današnjeg skupa te istaknuo važnost izgradnje kanalizacijske mreže za mještane naselja Veleniki, koji će uz kanalizaciju dobiti i novi asfalt.

SANACIJA OŠTEĆENJA CIJEVI FEKALNE KANALIZACIJE

Odvodnja Poreč d.o.o. obavIještava građane da će se zbog hitne intervencije na sanaciji cijevi fekalne kanalizacije u Mlinskoj ulici, na pješačkom prijelazu između tržnice i Trga J. Rakovca, sutra 24.08.2018.g. s početkom u 06:00 sati, izvršiti sanacija oštećenja.