Aktualne vijesti

POREČU PREKO DVA MILIJUNA BESPOVRATNIH EURA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJSKE MREŽE ZA 640 STANOVNIKA U NASELJIMA BONACI, FUŠKULIN, JASENOVICA I ČUŠI

U Zagrebu je 08. rujna upriličeno potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama. Poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je upućen javnim isporučiteljima vodnih usluga koji na području RH pružaju uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

NA JESEN KREĆE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U FUŠKULINU

Kako i najavljeno, Odvodnja Poreč d.o.o. nastavlja sa širenjem kanalizacijske mreže po nekoliko preostalih naselja na području Grada Poreča-Parenzo u kojima još nije izgrađena. Tako Odvodnja Poreč danas otvara javnu nabavu za radove na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Fuškulin - I faza. Ukupna duljina projektirane mreže naselja iznosi 4.162 metara mreže (od čega 4.014 metara gravitacijske odvodnje i 148 metara tlačne odvodnje), s jednom crpnom stanicom koja će u budućnosti prihvaćati i transportirati otpadne vode naselja Jasenovica, Čusi, Dračevac i Montižana.

PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJSKU MREŽU ZA 120 KUĆANSTAVA U ANTONCIMA, KOSINOŽIĆIMA I VEŽNAVERIMA, NA JESEN RADOVI I U FUŠKULINU

Upravo se dovršava prva faza izgradnje kanalizacijske mreže u porečkim naseljima Antonci i Kosinožići, a obišli su ih gradonačelnik Loris Peršurić s pročelnikom za komunalni sustav Marinom Poropatom te direktor Odvodnje Poreč Milanom Lakovićem i njegovim suradnikom Sinišom Pilatom te predstavnikom izvođača Iskop d.o.o.

Provedba preventivnih mjera dezinsekcije i deratizacije na kanalizacijskom sustavu

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane na području Grada Poreča-Parezno da će se sukladno sklopljenom godišnjem ugovoru sa gospodarskim subjektom Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, pristupiti provedbi mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije, u perijodu od 04.05. do 02.06.2023.godine.

Odluka o izboru kandidata

Sretan Uskrs

Neka najveći kršćanski blagdan Uskrs, blagdan svjetla, nade i vjere, svakome donese radost življenja uz mir, zdravlje i sreću.

Javni natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme radi osposobljavanja za radno mjesto – voditelj uređaja

OTPADNE VODE U RAZDOBLJU PRIPREME TURISTIČKIH I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA TURISTIČKU SEZONU

Odvodnja Poreč ovim putem obavještava vlasnike, upravitelje, najmoprimce i sve ostale odgovorne subjekte o potrebi prilagodbe svojih aktivnosti vezanih uz intenzivne pripreme za otvaranje turističkih i ugostiteljskih objekata koje se obavljaju u ovom dijelu godine, sa važećom Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar-Orsera (SN Istarske županije br. 23/2016) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), kako bi se izbjegla svaka mogućnost upuštanja otpadne vode sa prekomjernim opterećenjem u sustav javne odvodnje.

ODVODNJA POREČ PREZENTIRALA NASTAVAK ULAGANJA OD 2,1 MILIJUNA EURA U IZGRADNJU KANALIZACIJE NASELJA ANTONCI I KOSINOŽIĆI

U naselju Antonci, na lokaciji polivalentnog igrališta, jučer, 23. ožujka 2023 g., mještanima naselja Antonci i Kosinožići predstavljeni su već započeti radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Antonci te predstojeći radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Kosinožići.

Odluka o izmjeni Odluke o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme