Aktualne vijesti

OBAVIJEST O ISPITIVANJU ISPRAVNOSTI KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA

Izgradnjom kanalizacijske mreže po naseljima u zaleđu Grada Poreča, Odvodnja Poreč d.o.o. stvorila je uvjete za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje. Radi se o značajnoj i kapitalnoj investiciji provedenoj u sklopu EU Projekta Poreč.

GRADI SE KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA ST. PADOVAN

Sukladno prioritetima gradnje zadanim kroz Plan gradnje za 2018. godinu, Odvodnja Poreč nastavlja sa provedbom investicija sa ciljem proširenja kanalizacijske mreže, čime se omogućuje priključenje na sustav sve većem broju korisnika. Uz vrlo važan aspekt zaštite okoliša, time podižemo i uvjete života naših građana na višu razinu.

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA U TRUPU ŽUPANIJSKE CESTE KUKCI – KAŠTELIR

U suradnji sa Županijskom upravom za ceste, a u okviru radova na izvanrednom održavanju kolnika dijela županijske ceste ŽC 5041 na dionici od naselja Gedići do naselja Stranići, dana 09.04.2018. godine, Odvodnja Poreč započeti će radove na izgradnji kanalizacijskog kolektora za odvodnju fekalnih otpadnih voda Podsustava Rošini. Investicija se provodi u sklopu radova na interventnom održavanju ceste, s ciljem smanjenja troškova, izbjegavanja višekratnog zatvaranja ceste i ponovnog prekapanja asfaltnog zastora.

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Valkarin

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera dana 30.03.2018. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Valkarin.

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Musalež

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera u periodu od 27.03. do 30. 03. 2018. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Musalež.

Natječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija u 2018. godini

DOVRŠAVAJU SE RADOVI NA IZGRADNJI KOLEKTORA MUGEBA – FUŠKULIN

Odvodnja Poreč obavještava građane da se radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora Mugeba – Fuškulin asfaltiranjem prometnica privode kraju. Sa današnjim danom dovršava se asfaltiranje županijske ceste u punom profilu između naselja Mugabe i Fuškulin, dok se nerazvrstana cesta u naselju Fuškulin planira asfaltirati u subotu. Kako je planirano privremena prometna regulacija za sav promet uklonit će se u popodnevnim satima 22.04.2017. godine sukladno suglasnosti Županijske uprave za ceste.

POČINJE GRADNJA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA BADERNA – ŽBANDAJ

Obavještavamo građane da će u utorak, 04.04.2017. godine, započeti radovi na izgradnji glavnog kolektora odvodnje Baderna - Žbandaj, koji se proteže uz državnu cestu D302 od naselja Baderna prema naselju Žbandaj, te dijelom prolazi kroz naselje Bonaci, u duljini od 3280 metara