Aktualne vijesti

ISTINA O ONEČIŠĆENJU GRADSKIH PLAŽA

Nastavno na optužbe o ekološkom onečišćenju plaža Grada Poreča izjavljene na Gradskom vijeću ,kategorički odbacujemo sve navedene tvrdnje smatrajući da su proizašle iz nepoznavanja procesa rada i pravila naše djelatnosti.

EU PROJEKT POREČ – IZDANA I TREĆA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Dana 27.06.2018. godine ishodovana je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za kompostiranje mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na Košambri.