NaslovnaIntervencije i priključciPražnjenje septičkih jama

Pražnjenje septičkih jama

Uslugu crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičke jame korisnici mogu prijaviti unutar radnog vremena putem telefona broj 052/431 003, od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 sati.

Izvršenu uslugu pražnjenja septičke jame korisnici mogu platiti na blagajni Usluge Poreč d.o.o. i u ostalim financijskim institucijama: pošti, bankama i u Fini, po ispostavljenom računu.

Za usluge pražnjenja septičke jame primjenjuju se cijene iz važećeg cjenika vodne usluge i javne odvodnje, koji je u primjeni od 01.07.2014. godine:

NAZIV USLUGE j.m. CIJENA u kunama
bez PDV PDV UKUPNO
Usluge pražnjenja septičkih jama – usluge crpljenja i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama
Grad Poreč-Parenzo kn/m3 18,78 2,44 21,22
Općina Vrsar (sela u zaleđu) kn/m3 15,65 2,03 17,68
Općina Tar-Vabriga kn/m3 18,78 2,44 21,22
Općina Sv. Lovreč kn/m3 23,48 3,05 26,53
Općina Kaštelir-Labinci kn/m3 31,30 4,07 35,37
Općina Vižinada
Općina Funtana
za udaljenosti veće od 15 km od lokacije uređaja kn/turi 50,00 6,50 56,50
za uporabu cijevi od 25 do 33 m’ kn/m3 34,00 4,42 38,42
za uporabu cijevi od 33 do 40 m’ kn/m3 38,00 4,94 42,94
za uporabu cijevi od 40 do 50 m’ kn/m3 42,00 5,46 47,46
za hitne slučajeve unutar radnog vremena kn/m3 47,00 6,11 53,11
za hitne slučajeve izvan radnog vremena kn/m3 56,30 7,32 63,62
za hitne slučajeve noću i državni praznici kn/m3 62,60 8,14 70,74

Dokumenti