NaslovnaCjenik

Cjenik

 

Na sjednici Nadzornog odbora ODVODNJE POREČ d.o.o., održanoj dana 24.02.2014. godine, doneseni su  Zaključci o cjeni vodne usluge javne odvodnje i o cijeni usluga javne odvodnje, na koje je dobivena suglasnost Grada Poreča.

Važeći cjenik usluga Odvodnje Poreč d.o.o.