NaslovnaCjenik

Cjenik

Cjenik

Na sjednici Nadzornog odbora Odvodnje Poreč d.o.o., održanoj dana 24.02.2014. godine, donesena je Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje i Odluka o cijeni usluga javne odvodnje, na koje su dobivene suglasnosti Gradonačelnika Grada Poreča i Općinskih načelnika. Cjenik je u primjeni od 01. srpnja 2014. godine.

Na sjednici Nadzornog odbora Odvodnje Poreč d.o.o., održanoj dana 06. prosinca 2017. godine, donesena je Odluka o II izmjeni Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje, na koju je dobivena suglasnost Gradonačelnika Grada Poreča i  Općinskih načelnika, a primjenjuje se od 01. ožujka 2018. godine.

Važeći cjenik usluga Odvodnje Poreč d.o.o.