NaslovnaO namaZaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 ) društvo Odvodnja Poreč d.o.o. imenovalo je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka na način da:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka;
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i  zaštitu osobnih podataka;
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka;
  • brine o izvršenju obveza iz članka 14. i Zakona o zaštiti osobnih podataka;
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka;
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je  čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podatka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka :
Odvodnja Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč

E-mail: sanja.kalcic-vukoja@odvodnjaporec.hr

Telefon:   052/429-232
Fax: 075 805 698

Dokumenti