NaslovnaO namaOBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača ( Narodne novine , br. 41/14, 110/15, 14/19  ) obavještavaju  se  potrošači  da  prigovor  na  kvalitetu naših  usluga  mogu podnijeti u pisanom obliku:

  • putem pošte na adresu: ODVODNJA POREČ  d.o.o., Mlinska 1., Poreč.
  • na e-mail adresu: info@odvodnjaporec.hr
  • ili na telefaks  broj: 075 805 698

Trgovac  je duža u pisanom obliku odgovoriti na pisane prigovore potrošača u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

Dokumenti