PLAN INVESTICIJA

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018.g.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.g.

I. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. g.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.g.

I. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.g.

Poslovni plan Društva za 2021.g.

Poslovni plan Društva za 2022.g.

I. Izmjena i dopuna Poslovnog plana u dijelu koji se odnosi na plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. g.

Poslovni plan Društva za 2023 g

Poslovni plan Društva za 2024 g

 

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2019.g.

Financijski plan za 2020.g.

I. Izmjena financijskog plana društva za 2020.g

Poslovni plan Društva za 2021 g

Poslovni plan Društva za 2022 g

Poslovni plan Društva za 2023 g