PLAN INVESTICIJA

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018.g

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. g

I. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. g. – svibanj 2019.g.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.g

 

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2019.

Financijski plan za 2020.