NaslovnaO namaOrganizacijska struktura

Organizacijska struktura

Ustroj društva:

  • Skupština
  • Nadzorni odbor
  • Uprava

Skupština društva

Skupštinu društva čine svi članovi: Grad Poreč – Parenzo, Općina Vrsar ‒ Orsera, Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Općina Funtana ‒ Fontane, Općina Sveti Lovreč, Općina Vižinada ‒ Visinada, Općina Višnjan, Općina Kaštelir-Labinci prema sljedećoj vlasničkoj strukturi:

Grad Poreč ‒ Parenzo

72,42%

Općina Vrsar ‒ Orsera

9,11%

Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega

6,50%

Općina Funtana – Fontane

5,46%

Općina Sveti Lovreč

2,40%

Općina Vižinada ‒ Visinada

1,71%

Općina Višnjan

1,38%

Općina Kaštelir-Labinci

1,02%

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora imenuju predstavnici vlasnika, dok je peti član predstavnik radnika.

Predsjednik Nadzornog odbora je Edi Štifanić.

Članovi Nadzornog odbora su: Adriano Jakus, Mladen Vojinović, Amer Kadrić i Siniša Pilat.

Uprava društva

Jedini član Uprave društva je direktor Milan Laković. Direktor vodi poslove, organizira i upravlja procesom rada na vlastitu odgovornost te zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

Unutrašnja organizacija društva

Organizacijska shema društva