Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA BONACI
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
15.01.2019 04.02.2019 2019/S 0F5-0001376 Elektronički oglasnik javne nabave Završeno
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/06), naručitelj Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja)

 

PLAN NABAVE

 

PRAVILNICI