Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
IZGRADNJA DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE PODSUSTAVA ROŠINI U TRUPU ŽC 5041
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
07.02.2018. 27.02.2018. 2018/S 0F5-0003006 Elektronički oglasnik javne nabave U tijeku

 

REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/06), naručitelj Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja)

 

PLAN NABAVE

 

PRAVILNICI

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA