Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
USLUGA IZRADE GLAVNOG PROJEKTA SUSTAVA PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA JUGOZAPADNOG DIJELA OPĆINE VIŽINADA
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
24.07.2020 14.08.2020 2020/S OF5-0027897 Elektronički oglasnik javne nabave RH Aktivno
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/06), naručitelj Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje

 

SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja)

 

PLAN NABAVE

 

PRAVILNICI