Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA BONACI
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
23.02.2024 14.03.2024 2024/S F05-0000233 Elektronički oglasnik javne nabave Aktivno
USLUGE ODVOZA I ZBRINJAVANJA MULJA I OSTALOG OTPADA IZ PROCESA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
15.02.2024 15.03.2024 2024/S F05-0000162 Elektronički oglasnik javne nabave Aktivno
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/06), naručitelj Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja)

 

PLAN NABAVE

 

PRAVILNICI

Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, radova i-ili usluga – 2022.