Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO ZA PRAŽNJENJE SEPTIČKIH JAMA ZAPREMINE 8m3
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
27.06.2018 18.07.2018 2018/S 0F5-0016814 Elektronički oglasnik javne nabave HR U tijeku
IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA VELENIKI
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
21.06.2018. 16.07.2018. 2018/S 0F5-0016472 Elektronički oglasnik javne nabave HR U tijeku
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/06), naručitelj Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja)

 

PLAN NABAVE

 

PRAVILNICI