ODVODNJA POREČ GRADI HAVARIJSKE ISPUSTE NA SV. MARTINU I MATERADI

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve zainteresirane građane da su započeli radovi na izgradnji havarijskog ispusta crpne stanice Sv. Martin u Poreču, dok se početak radova na izgradnji havarijskog ispusta crpne stanice Materada očekuje početkom mjeseca studenog. Vrijednost investicije je 1.270.000 kuna (bez PDV-a).

PREDSTAVNICI MINISTARSTVA SRBIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE U STRUČNOM POSJETU POREČU

U okviru IPA projekta “Further implementation of EAS” za predstavnike korisnika projekta - Ministarstvo životne sredine Srbije, organizirano je stručno putovanje koje uključuje obilazak uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Poreču.

GRADI SE KANALIZACIJA U NASELJU VELENIKI

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da su dana 17.09.2018. godine započeli radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Veleniki. Vrijednost investicije iznosi 3.200.000 kuna (bez PDV-a). Kanalizacijski sustav naselja Veleniki obuhvaća izgradnju nove mreže gravitacijskih kolektora naselja u duljini od 1.031 m' i glavni kolektor u duljini od 1.379 m', kojim će se otpadne vode naselja Veleniki priključiti preko kanalizacijske mreže naselja Varvari na Aglomeraciju Poreč sjever.

Mještanima naselja Veleniki prezentirani predstojeći radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava

Kod Društvenog doma Veleniki, dana 13.09.2018. godine, mještanima su predstavljeni predstojeći radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Veleniki koji će se izvoditi prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2018. godini. U uvodnom govoru predsjednik M.O. Varvari, Robert Velenik, kojem se ovom prigodom posebno zahvaljujemo na iniciranju, organizaciji i sudjelovanju na sastanku, pozdravio je sve prisutne, najavio je temu današnjeg skupa te istaknuo važnost izgradnje kanalizacijske mreže za mještane naselja Veleniki, koji će uz kanalizaciju dobiti i novi asfalt.

ODVODNJI POREČ ČETVRTA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Odvodnja Poreč obavještava sve zainteresirane da je dana 9. kolovoza 2018. godine građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč-sjever postala pravomoćnom. Time su stvoreni preduvjeti za početak radova na četvrtoj od pet lokacija u sklopu EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ vrijednog 501 milijun kuna, koji sufinancira Europska unija u udjelu od 74% sredstava. Osim spomenutog pročistača otpadnih voda kapaciteta 37.000 ekvivalent stanovnika, na lokaciji Poreč-sjever izgraditi će se i postrojenje za solarno sušenje mulja.