U TIJEKU VELIKA INVESTICIJA ODVODNJE POREČ – kanalizaciju će dobiti 1.200 novih korisnika

Odvodnja Poreč u velikom je investicijskom ciklusu izgradnje kanalizacijskih sustava javne odvodnje i provedbi javnih nabava u nekoliko naselja na području grada Poreča koja još nemaju kanalizacijsku mrežu. Radovi su se intenzivirali nakon ljetne pauze, a u ovom ciklusu širenja Odvodnja Poreč planira izgraditi gotovo 15,2 km nove kanalizacijske mreže, te 10 crpnih stanica. Na novim sustavima odvodnje otpadnih voda bit će izvedeno gotovo 500 novih priključaka, na koje će se priključiti oko 1.200 novih korisnika. Sveukupno riječ je o investicijama vrijednosti od oko 5 milijuna eura.

USKORO KANALIZACIJA ZA 480 KORISNIKA U DRAČEVCU

Nastavlja se veliki investicijski ciklus na širenju kanalizacijske mreže po nekoliko preostalih naselja na području Grada Poreča-Parenzo u kojima još nije izgrađena. Tako Odvodnja Poreč danas objavljuje javnu nabavu za izvođenje radova kanalizacijske mreže naselja Dračevac koja je sastavni dio podsustava Dračevac-Montižana u aglomeraciji Poreč jug.

USKORO KANALIZACIJSKA MREŽA ZA NASELJE ČUŠI

Odvodnja Poreč d.o.o. nastavlja sa širenjem kanalizacijske mreže po nekoliko preostalih naselja na području Grada Poreča-Parenzo u kojima još nije izgrađena. Tako je Odvodnja Poreč danas započela postupak javne nabave za izvođenje radova kanalizacijske mreže naselja Čuši koja je dio podsustava Fuškulin, a pripada aglomeraciji Poreč Jug.

USKORO ŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE U JASENOVICI, FUŠKULINU I ČUŠIMA

Nastavljaju se aktivnosti Odvodnje Poreč na širenju kanalizacijske mreže po još nekoliko preostalih naselja u kojima još nije izgrađena. Tako je počeo postupak javne nabave za izvođenje kanalizacijske mreže u naselju Jasenovica, koja je sastavni je dio „Podsustava Fuškulin“, a obuhvatit će naselja Fuškulin, Jasenovica i Čuši.

USKORO ŠIRENJE KANALIZACIJSKE MREŽE U BONACIMA

Kako je i najavljeno, Odvodnja Poreč d.o.o. nastavlja sa širenjem kanalizacijske mreže po nekoliko preostalih naselja na području Grada Poreča-Parenzo u kojima još nije izgrađena. Tako je Odvodnja Poreč započela postupak javne nabave za izvođenje radova kanalizacijske mreže podsustava Bonaci, koji pripada aglomeraciji Poreč Sjever.