ZAHVALJUJUĆI PROČIŠĆIVAČIMA NAPREDNE TEHNOLOGIJE ODVODNJA POREČ OSIGURALA TEHNIČKU VODU ZA SVE GOSPODARSKE SUBJEKTE I KUĆANSTVA U PERIODU RESTRIKCIJE VODE

Zahvaljujući ulaganju u suvremenu tehnologiju u sušnim vremenima Odvodnja Poreč može proizvesti 22.000 m3 vode dnevno što je dostatno za održavanje čistoće grada, rad različitih gospodarskih subjekata, ali i potrebe građana

ZAPOČINJE ZAVRŠNA FAZA IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU STRANIĆI

Započeli su pripremni radovi na organizaciji gradilišta, a tijekom tjedna kreće se sa izvođenjem građevinskih radova na II. fazi kanalizacijske mreže naselja Stranići. Ukupna vrijednost investicije kanalizacijske mreže naselja Stranići iznosi 3.000.000 kn (bez PDV-a), a ugovorena vrijednost II. faze radova iznosi 1.280.000 kuna (bez PDV-a).

NASTAVLJA SE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU ROŠINI

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da su početkom mjeseca rujna započeli pripremni radovi na organizaciji gradilišta, a od 12.09.2022.g. započet će se sa izvođenjem radova na nastavku izgradnje dijela kanalizacijske mreže naselja Rošini - završna faza.

ZAHVALJUJUĆI PRVOM SUSTAVU PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA TAKVE TEHNOLOGIJE I KAPACITETA U HRVATSKOJ GRAĐANI I PRAVNE OSOBE MOĆI ĆE KORISTITI TEHNIČKU VODU

ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI DIJELA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ROŠINI

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane o završetku radova na izgradnji dijela kanalizacijske mreže u naselju Rošini. U sklopu navedenih radova izgrađena je gravitacijska i tlačna mreža kolektora za odvodnju otpadnih voda istočnog dijela naselja Rošini, u ukupnoj dužini od približno 1.470 m. Radovi su dovršeni tjedan dana prije ugovorenog roka.