Izgradnja kanalizacijske mreže na Poreštini dovršava se do 2020. godine i to sredstvima Europske unije

Projekt Poreč jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na ovim prostorima koji se sufinancira sredstvima europskih fondova, a tijekom kojeg je do kraja prošle godine izgrađeno i rekonstruirano oko 84 kilometara kanalizacijske mreže i 32 nove crpne stanice

2 MILIJUNA KUNA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Poznata po tome kako vješto realizira svoje projekte i pronalazi izvore financiranja, porečka Odvodnja sve temelji na kvalitetnoj pripremi i dobroj projektnoj dokumentaciji. Tako je trenutno u izradi dokumentacija za 20-ak projekata koji se planiraju realizirati tijekom 2017.godine dok je u prethodnom razdoblju izrađeno 13 glavnih projekata.

RADOVI NA PUŠTANJU U RAD NOVOIZGRAĐENOG KOLEKTORA POREČ-SJEVER

Obavještavamo građane da će u utorak, 16.05.2017. godine, započeti radovi na prespoju kanalizacijske mreže na križanju ulice Gašpara Kalčića i Mate Vlašića.

ODVODNJA POREČ SA PREKO 17 MILIJUNA KUNA INVESTICIJA

Van sredstava EU projekta porečka Odvodnja ulaže ukupno preko 17,5 milijuna kuna u projekte zbrinjavanja otpadnih voda na području Grada Poreča, Općina Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar.

Održana prezentacija kanalizacijskog sustava Flengi-Gradina

Dana 05. svibnja 2017. godine, u prostorijama Mjesnog odbora Gradina, Odvodnja Poreč d.o.o. na čelu sa tehničkim direktorom i suradnicima predstavila je mještanima naselja Flengi i Gradina, idejni projekt „Sustav prikupljanja i odvodnje sanitarno otpadnih voda sela istočnog dijela Općine Vrsar – Podsustav Flengi-Gradina“.