RADOVI NA IZGRADNJI SUSTAVA ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE NA DIONICI ANTONCI – KOSINOŽIĆI ULAZE U ZAVRŠNU FAZU

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane da su započeli radovi na izradi asfaltnog zastora u sklopu izgradnje dijela kanalizacijske mreže i vodoopskrbe naselja Kosinožići u trupu lokalne ceste LC 50046 Antonci – Kosinožići.

U VRSARU U TIJEKU INVESTICIJE “TEŠKE” GOTOVO 95 MILIJUNA KUNA

U Vrsaru se već mjesecima intenzivno radi na dva velika gradilišta,buduće sportske dvorane, općinskom kapitalnom projektu vrijednom 42,5 milijuna kuna te pročistaču otpadnih voda na Petalonu u sklopu EU projekta Poreč, vrijednog oko 50 milijuna kuna.

ZAVRŠENI RADOVI NA JEDNOM OD NAJVEĆIH EU PROJEKATA U HRVATSKOJ: EKOLOŠKI I VODNI STANDARD NA POREŠTINI USKORO NA EUROPSKOJ RAZINI

U četvrtak, 8. listopada 2020. održana je zajednička sjednica članova Skupštine i Nadzornog odbora Odvodnje Poreč d.o.o. te članova Stručnog povjerenstva za provedbu EU projekta Poreč u prostorijama upravne zgrade budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug, koji se nalazi u visokom stupnju dovršenosti.

IZNOS OD 3,0 MILIJUNA KUNA ULAŽE SE NA DIONICI ST. PORTUN – KOSINOŽIĆI

Ovim putem obavještavamo građane da će se u ponedjeljak 07.09.2020. godine nastaviti sa radovima na izgradnji dijela sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Kosinožići u trupu lokalne ceste LC 50046.

IZGRAĐEN DIO KANALIZACIJSKE MREŽE PODSUSTAVA FUŠKULIN

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane da su izradom asfaltnog sloja dana 24.06.2020. godine završeni radovi na izgradnji dijela kanalizacijske mreže podsustava Fuškulin u trupu ceste LC 50091 Jasenovica – Fuškulin. U sklopu navedenih radova izvršena je izgradnja gravitacijske i tlačne mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda podsustava Fuškulin u trupu ceste LC 50091  Jasenovica – Fuškulin u dužini od 1.200 m, u vrijednosti od 1,7 milijuna kuna. U konačnici lokalna cesta proširena je za 0,70 m na prosječnu ukupnu širinu od 5,20 m, gdje je Grad Poreč sudjelovao u troškovima proširenja.