ISTINA O ONEČIŠĆENJU GRADSKIH PLAŽA

Nastavno na optužbe o ekološkom onečišćenju plaža Grada Poreča izjavljene na Gradskom vijeću ,kategorički odbacujemo sve navedene tvrdnje smatrajući da su proizašle iz nepoznavanja procesa rada i pravila naše djelatnosti.

EU PROJEKT POREČ – IZDANA I TREĆA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Dana 27.06.2018. godine ishodovana je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za kompostiranje mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na Košambri.

EU PROJEKT POREČ – PREDSTAVNICI HRVATSKIH VODA POSJETILI ODVODNJU POREČ

U prostorijama Odvodnje Poreč d.o.o. dana 24.05.2018. godine održan je radni sastanak na kojemu su ispred Hrvatskih voda bili prisutni zamjenik generalnog direktora, g. Valentin Dujmović i viša koordinatorica u uredu generalnog direktora gđa. Fani Bojanić. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Grada Poreča Loris Peršurić uz predstavnike Odvodnje Poreč.

Sa tiskovne konferencije održane 16.05.2018. na temu početka radova na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda unutar EU projekta

Tiskovna konferencija održana je na lokaciji početka radova budućeg Uređaja za proćišćavanje otpadnih voda Poreč Jug . Gradilište je otvoreno u nazočnosti gradonačelnika Grada Poreča Lorisa Peršurića, direktora Odvodnje Poreč Milana Lakovića i teh.direktora Srđana Mažara a uz prisutnost predstavnika izvođača te nazočnost medija.

USLUGA POREČ d.o.o. i ODVODNJA POREČ d.o.o. doniraju sportskim udrugama iznos od 230.000,00 kuna

Kao prijašnjih godina i u 2018. godini trgovačka društva Usluga Poreč d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o., sukladno svojim financijskim planovima, putem natječaja doniraju sportskim udrugama i klubovima grada Poreča-Parenzo iznos od 230.000,00 kuna i to Usluga Poreč 170.000,00 kuna i Odvodnja Poreč 60.000,00 kuna.