005

ODVODNJA POREČ OBNOVILA VOZNI PARK SA PET NOVIH VOZILA UKUPNE VRIJEDNOSTI 7.100.000,00 KUNA

Dana 27.07.2016. godine na lokaciji Građevine za gospodarenje otpadom Košambra izvršena je primopredaja novih specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje kojoj su nazočili gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo Edi Štifanić i direktor Odvodnje Poreč Milan Laković sa suradnicima.

image-0.02.01.610ce3bd5d08911d48deb3c79846ce6f77bd8cc92823587b92104c2ae4c3083b-V

EU PROJEKT POREČ – DOVRŠENI RADOVI U RADMANIMA

Nakon dovršenja prelaganja instalacija od strane Istarskog vodovoda i Hrvatskog telekoma, asfaltirana je i posljednja dionica glavne ceste kroz naselje Radmani, time su dovršeni radovi na izgradnji glavnog kolektora i kanalizacijske mreže. Radovi su realizirani u sklopu EU projekta Poreč – sustava odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča. U naselju je ukupno izgrađeno 2.564 metara gravitacijskih kolektora i 1.103 metara tlačnih cjevovoda, četiri crpne stanice te 127 kućnih priključaka. Također, asfalti su obnovljeni u punoj širini prometnica. Glavni kolektor i kanalizacijska mreža prikupljaju otpadne vode s područja naselja Radmani, te ih preko glavnog kolektora Žbandaj i kolektora Buići – Poreč odvode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč - Sjever. Približna vrijednost izvedenih radova u naselju Radmani je 4.200.000 kuna, od čega je 74% financirano putem europskih fondova.

Nova Vas_1

OTVORENA ZA PROMET ŽUPANIJSKA CESTA KROZ NOVU VAS

Obavještavamo građane da je županijska cesta Kukci – Višnjan (ŽC 5042) na dionici kroz Novu Vas od danas otvorena za sav promet. U trupu navedene ceste položen je glavni kanalizacijski kolektor naselja Nova Vas, promjera cijevi DN 250 mm, u duljini od 1.260 metara. Cesta je obnovljena dvoslojnim asfaltom u punoj širini. Izgradnja navedenog kolektora realizirana je u sklopu EU projekta Poreč, te je sufinancirana u udjelu od 74% iz Europskih fondova. Zbog pozicije međunarodnog kabela Hrvatskog Telekoma, odnosno strukture tla koja nije dozvoljavala iskop prihvatljivom dinamikom, te u skladu s dogovorom između Županijske Uprave za ceste, Grada Poreča - Parenzo i Odvodnje Poreč, radovi na dionici Brčići – groblje Nova Vas u duljini od cca 150 metara odgođeni su za rujan. Zahvaljujemo mještanima, nadležnim tijelima i korisnicima navedene prometnice za suradnju tijekom izvođenja radova.

2016-06-25 08.09.14

EU PROJEKT POREČ – DOVRŠENI RADOVI U NASELJU M. BALOTA

Sa zadovoljstvom obavještavamo građane da su dovršeni radovi rekonstrukcije na posljednjoj dionici glavnog kolektora Poreč – sjever, u ulici M. Balote. Glavni kolektor Poreč - sjever odvodi otpadne vode aglomeracije Poreč – sjever, te se proteže od Vinarskog podruma do Materade, u duljini od 3.370 metara. U sklopu rekonstrukcije izvedene su dvije nove crpne stanice na lokaciji Vinarski podrum i Materada, te je 300 metara kolektora izvedeno bez kopanja, tehnologijom mikrotuneliranja. U sklopu navedenih radova, mnoge su porečke ulice i prometnice dobile novi asfalt u punoj širini, a to su: ulica Materada, šetalište A.Restovića, ulica G.Kalčića i ulica M.Balote.

image-0.02.01.940e2eb66a5965c8378723745d54ca1f8fd6c56a85ab94da3f73a31bc535266b-V

EU PROJEKT POREČ – DOVRŠENA KANALIZACIJA U NASELJU BAŠARINKA

Obavještavamo građane da su dovršeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u naselju Bašarinka. Kanalizacijska mreža je izgrađena u sklopu EU projekta Poreč – sustava odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, te sufinancirana u udjelu od 74 % od strane Europskih fondova. U naselju je izgrađeno 1050 metara kolektora promjera DN 250 mm i 31 kućni priključak, u vrijednosti od približno 1.100.000,00 kuna.