MJERE SMANJENA RIZIKA ŠIRENJA ZARAZE KORONAVIRUSOM COVID-19

S ciljem prevencije epidemijskog širenja koronavirusa COVID-19, sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Istarske županije i Grada Poreča – Parenzo , trgovačka društva Usluga Poreč d.o.o. i Odvodnja Poreč d.o.o. do 14. travnja 2020. godine uvode slijedeće mjere zaštite:

ODVODNJA POREČ DO TURISTIČKE SEZONE INVESTIRA 8,2 MILIJUNA KUNA.

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da će početkom sljedećeg tjedna započeti radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja St. Amoroso. Vrijednost investicije iznosi oko 500.000,00 kuna. U sklopu navedenih radova obuhvaćena je izgradnja gravitacijske mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda naselja St. Amoroso u duljini od 542 m', sa priključenjem na postojeći kolektor turističkog naselja Brulo.

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Finida u Poreču

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera u periodu od 02.03. do 06.03.2020. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Finida u Poreču

ODVODNJA POREČ I ISTARSKI VODOVOD ZAJEDNO INVESTIRAJU 3,2 MILIJUNA KUNA U IZGRADNJU KANALIZACIJSKE I VODOOPSKRBNE MREŽE

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane da danas, 19.02.2020. godine započinju radovi na izgradnji dijela kanalizacijske mreže podsustava Fuškulin u trupu ceste LC 50091 Jasenovica – Fuškulin. Ugovorena vrijednost investicije iznosi oko 1,6 milijuna kuna.

IZGRAĐENA JE KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA KATUN

Odvodnja Poreč d.o.o. obaviještava sve građane da su danas završeni svi građevinski i asfalterski radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Katun. Radove vrijedne približno 3,4 milijuna kuna (bez PDV-a) izvodila je tvrtka ISKOP d.o.o. iz Sv. Petra u Šumi. U sklopu navedenih radova obuhvaćena je izgradnja gravitacijske mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda naselja Katun u duljini od L=1.589 m', te crpne stanice Katun sa tlačnim vodom u duljini od L= 311 m', sa priključenjem na postojeći glavni kolektor Baderna- Žbandaj.