Mještanima naselja Veleniki prezentirani predstojeći radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava

Kod Društvenog doma Veleniki, dana 13.09.2018. godine, mještanima su predstavljeni predstojeći radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Veleniki koji će se izvoditi prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2018. godini. U uvodnom govoru predsjednik M.O. Varvari, Robert Velenik, kojem se ovom prigodom posebno zahvaljujemo na iniciranju, organizaciji i sudjelovanju na sastanku, pozdravio je sve prisutne, najavio je temu današnjeg skupa te istaknuo važnost izgradnje kanalizacijske mreže za mještane naselja Veleniki, koji će uz kanalizaciju dobiti i novi asfalt.

ODVODNJI POREČ ČETVRTA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Odvodnja Poreč obavještava sve zainteresirane da je dana 9. kolovoza 2018. godine građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč-sjever postala pravomoćnom. Time su stvoreni preduvjeti za početak radova na četvrtoj od pet lokacija u sklopu EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ vrijednog 501 milijun kuna, koji sufinancira Europska unija u udjelu od 74% sredstava. Osim spomenutog pročistača otpadnih voda kapaciteta 37.000 ekvivalent stanovnika, na lokaciji Poreč-sjever izgraditi će se i postrojenje za solarno sušenje mulja.

ISTINA O ONEČIŠĆENJU GRADSKIH PLAŽA

Nastavno na optužbe o ekološkom onečišćenju plaža Grada Poreča izjavljene na Gradskom vijeću ,kategorički odbacujemo sve navedene tvrdnje smatrajući da su proizašle iz nepoznavanja procesa rada i pravila naše djelatnosti.

EU PROJEKT POREČ – IZDANA I TREĆA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Dana 27.06.2018. godine ishodovana je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za kompostiranje mulja sa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na Košambri.

EU PROJEKT POREČ – PREDSTAVNICI HRVATSKIH VODA POSJETILI ODVODNJU POREČ

U prostorijama Odvodnje Poreč d.o.o. dana 24.05.2018. godine održan je radni sastanak na kojemu su ispred Hrvatskih voda bili prisutni zamjenik generalnog direktora, g. Valentin Dujmović i viša koordinatorica u uredu generalnog direktora gđa. Fani Bojanić. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Grada Poreča Loris Peršurić uz predstavnike Odvodnje Poreč.