POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU KOLEKTORA FUŠKULIN – MUGEBA

Prema godišnjem planu gradnje komunalnih vodnih građevina potpisan je i prvi ugovor u ovoj godini – Ugovor za izgradnju kolektora Fuškulin – Mugeba između Odvodnje Poreč d.o.o. s jedne strane i ING-GRAD d.o.o. Zagreb s druge strane.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA NOVOIZGRAĐENU MREŽU ODVODNJE U NASELJU ST. DIKLIĆ

U sklopu EU projekta Poreč, u naselju St. Diklić izgrađeno je 540 metara kanalizacijske mreže koja će otpadne vode odvoditi na postojeći glavni kolektor Buići – Poreč.

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA PRIKLJUČENJE NA NOVOIZGRAĐENU MREŽU ODVODNJE U NASELJIMA KADUMI, KUKCI, ST. VERGOTINI, VARVARI I ŽBANDAJ

Obavještavamo građane da su stvoreni uvjeti za priključenje objekata na novu kanalizacijsku mrežu izgrađenu u sklopu EU projekta Poreč u naseljima: KADUMI, KUKCI, ST. VERGOTINI, VARVARI I ŽBANDAJ.

U KAZALIŠNOJ DVORANI POREČ ODRŽANA PREZENTACIJA EU PROJEKTA POREČ POVODOM OVOGODIŠNJEG STRUČNOG-POSLOVNOG SKUPA „AKTUALNA PITANJA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI“

Pred dvjestotinjak sudionika ovogodišnjeg međunarodnog stručno-poslovnog skupa pod nazivom „Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji“ koji je održan u Puli od 20. do 23. listopada 2016. g., u porečkom kazalištu predstavljen je PROJEKT POREČ - Sustav odvodnje za prikupljanje otpadnih voda Grada Poreča, jedan od najvećih komunalnih projekata u Hrvatskoj.

ODRŽANA PREZENTACIJA EU PROJEKTA POREČ NA STRUČNOM SKUPU DRŽAVNE VODOPRAVNE INSPEKCIJE U VILLI POLESINI

U organizaciji Uprave vodnog gospodarstva, 13.10.2016. godine u Villi Polesini sastali su se državni i županijski vodopravni inspektori radi održavanja stručnog skupa na kojem se raspravljalo o radu u ovoj godini i aktualnim stručnim temama u domeni zaštite voda.