PLAN INVESTICIJA

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018.g.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019.g.

I. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. g.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.g.

I. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020.g.

Poslovni plan Društva za 2021.g.

Poslovni plan Društva za 2022.g.

I. Izmjena i dopuna Poslovnog plana u dijelu koji se odnosi na plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2022. g.

 

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2019.g.

Financijski plan za 2020.g.

I. Izmjena financijskog plana društva za 2020.g

Poslovni plan Društva za 2021 g

Poslovni plan Društva za 2022 g