NaslovnaProjektiEU PROJEKT POREČ

EU PROJEKT POREČ

EU projekt „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ je jedan od najvećih projekata u vodno-gospodarskom sektoru na ovim prostorima koji se sufinancira sredstvima europskih fondova.

Projekt je dana 01.07.2013. godine odobren za sufinanciranje putem Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.

Ciljevi projekta:

 • Stvoriti pretpostavke dugoročne zaštite okoliša radi daljnjeg razvoja turističkog gospodarstva i podizanja kvalitete života domaćeg stanovništva,
 • Iznaći najmodernija tehnička rješenja u obradi otpadnih voda koja su u stanju pratiti velike oscilacije sezonskog dotoka otpadnih voda,
 • Primijeniti tehnološka rješenja koja će omogućiti ponovno korištenje pročišćene vode i obrađenog mulja,
 • Eliminirati mogućnost zagađenja podzemnih voda kao posljedicu infiltracije kanalizacijskih voda iz septičkih jama,
 • Postići usklađenost sa EU Direktivama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 501.218.004,00 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 370.938.227,58 HRK (74%), a nacionalna komponenta 130.279.776,42 HRK (26%). Nacionalni dio sufinanciranja osiguran je sredstvima jedinica lokalne samouprave, sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima Državnog proračuna u jednakom udjelu.

Projekt se realizira u dvije faze kroz dva programa financiranja, i to Operativni program Zaštite okoliša (razdoblje 2007. – 2013.) i Operativni program Konkurentnost i kohezija (razdoblje 2014. – 2020.).

Za provedbu projekta sklopljeno je pet ugovora:

 • Ugovor za proširenje kanalizacijske mreže na dodatna naselja,
 • Ugovor za izmještanje postojećih uređaja i rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže,
 • Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja,
 • Ugovor za isporuku opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje i nabavu i implementaciju Geografsko.informacijskog sustava (GIS-a),
 • Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora nad provedbom projekta.

Trajanje projekta: prosinac 2014. – prosinac 2023.

U sklopu I. faze projekta izvedeno je:

 • Ukupno 61,4 km nove mreže i rekonstruirano 22,7 km postojeće mreže
 • 2,7 km mreže rekonstruirano metodom sanacije bez kopanja
 • Izvedene 32 nove crpne stanice i rekonstruirano 50 crpnih stanica
 • Odrađeno 44 tehničkih pregleda i dobivene uporabne dozvole
 • Nabavljena nova vozila i oprema za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje: kombinirano vozilo za čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi kapaciteta 8m3, specijalno vozilo za usisavanje fekalija kapaciteta 14 m3, kamera za CCTV inspekciju kanalizacijskih cijevi ugrađena u vozilo, 2 specijalna vozila za prijevoz i pražnjenje preša i kontejnera, metalni zatvoreni kontejneri zapremine 7 m3, GIS softver (geoinformacijski sustav), GIS server, veza na NUS (SCADA sustav), radne stanice (računala), uređaj za mrežnu pohranu podataka (NAS), te ostala prateća oprema

Pregledna karta

U sklopu II. faze projekta, odnosno u sklopu Ugovora za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja, izvedeno je:

 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Lanterna kapaciteta 30.000 ES
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč – sjever kapaciteta 37.000 ES
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč – jug kapaciteta 48.000 ES
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vrsar kapaciteta 22.500 ES
 • Postrojenje za solarno sušenje mulja kapaciteta 2.880 tona godišnje
 • Postrojenje za kompostiranje mulja kapaciteta 1.920 tona godišnje

 

Novoizvedeni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda smješteni su na ukupnoj površini od približno 70.000 kvadratnih metara te isti se sastoje od zgrada predtretmana otpadne vode, zgrada za membransku ultrafiltraciju, upravnih zgrada, bazena za biološku obradu otpadne vode, spremnika za pročišćenu vodu, zgrada za smještaj automatike, elektroinstalacije, aeracijskih puhala, dizel agregata, garaža za specijalna vozila, te nadstrešnica za vozila i opremu.

Radi se o najsuvremenijim uređajima koji kroz ultrafiltraciju na membranama te dodatnom UV dezinfekcijom postižu najviši III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda. Ne samo da se na taj način čuva okoliš i naš najvrjedniji resurs – more, već će se voda moći ponovno koristiti za zalijevanje zelenih površina i druge javne potrebe, a u svrhu zaštite vodnih resursa. Mulj nastao kao nusprodukt pročišćavanja voda, postupkom kompostiranja pretvarat će se u resurs koji će se moći koristiti u poljoprivredi.

Na svim postrojenjima radovi su dovršeni. Isti su u pokusnom radu tijekom kojeg se uspostavlja i optimizira rad postrojenja te se ispituju zahtijevani parametri.

 

 

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ 

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Odvodnje Poreč d.o.o.