NaslovnaO namaPravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje, raspolaže  ili nadzire trgovačko društvo Odvodnja Poreč d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/2015).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu  Odvodnji Poreč d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu : Odvodnja Poreč d.o.o., Mlinska 1, 52440 Poreč
  • elektroničkom poštom na adresu: info@odvodnjaporec.hr
  • na broj fax-a: 075 805 698
  • donijeti osobno radnim danom od 7:30 do 14:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Dodatni materijali:

 

 

ZAHTJEVI NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ODGOVORI NA ISTE