NaslovnaO namaUprava društva

Uprava društva

Tel: 052 431 003; Fax: 075 805 698
Email: info@odvodnjaporec.hr

Upravu Društva čini  direktor koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odlukom Skupštine  Društva od 23.03.2022. godine za direktora Društva imenovan je gospodin Milan Laković, dipl.ing., na mandat od četiri godine.

Dokumenti