NaslovnaO namaO poduzeću

O poduzeću

Odvodnja Poreč d.o.o. za djelatnost javne odvodnje je društvo osnovano radi provođenja odvajanja da bi se uskladilo poslovanje trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. s odredbom čl. 258. st. 4 Zakona o vodama (NN br. 1 53/09, 63/11, 130/11, 56/13), kojom je propisano da je isporučitelj komunalnih usluga u djelatnostima opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, čiji je pravni status uređen Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95 do 1 44/12), ako obavlja i druge komunalne djelatnosti utvrđene zakonom, dužan iz predmeta svog poslovanja isključiti te komunalne djelatnosti u roku od tri godine od stupanja na snagu Zakona o vodama.

Djelatnost društva Odvodnja Poreč d.o.o. vezana je uz izgradnju i upravljanje izgrađenim kanalizacijskim sustavima na Poreštini.