NaslovnaO namaOsnovni podaci o društvu

Osnovni podaci o društvu

Tel: 052 431 003; Fax: 075 805 698
Email:  info@odvodnjaporec.hr

ODVODNJA POREČ  društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnost javne odvodnje

Sjedište društva
Grad Poreč – Parenzo, Mlinska 1

OIB: 67294322519
Matični broj: 040318801

Temeljni kapital društva
50.501.400,00 kn

Vlasnička struktura

 • GRAD POREČ – PARENZO, Poreč, Obala maršala Tita 5  – 73,43%
 • OPĆINA VRSAR – ORSERA, Vrsar, Trg Degrassi 1  –  9,24%
 • OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, Tar, Istarska 8  – 6,59%
 • OPĆINA FUNTANA – FONTANE, Funtana, Bernarda Borisija 2 – 5,54%
 • OPĆINA SVETI LOVREČ, Sveti Lovreč, Gradski trg 4 – 2,43%
 • OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, Vižinada, Vižinada bb – 1,74%
 • OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTTELLIERE-S.DOMENICA, Kaštelir, Kaštelir 113  – 1,03%

Predmet  poslovanja

 • djelatnost javne odvodnje otpadnih voda
 • izvođenje priključaka javne odvodnje
 • proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti javne odvodnje uključujući i prodaju
 • isporuka vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju
 • isporuka obrađenog mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda uključujući i prodaju
 • uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe

Dokumenti