Javna nabava

ARHIVA NADMETANJA za godinu
IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA FLENGI (UPOV + MREŽA) I IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA FLENGI SA SPOJNIM CJEVOVODOM – 1. DIONICA
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
16.09.2023 06.10.2023 2023/S 0F5-0039019 Elektronički oglasnik javne nabave Aktivno
REGISTRI UGOVORA

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/06), naručitelj Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Odvodnja Poreč d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa i s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i okvirne sporazume (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja)

 

PLAN NABAVE

 

PRAVILNICI

Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, radova i-ili usluga – 2022.