Odčepljenje

Strojno odčepljenje cijevi specijalnim komunalnim vozilom unutar radnog vremena vrši se po pozivu putem telefona broj 052/431 003, od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Izvršenu uslugu strojnog odčepljenja korisnici mogu platiti na blagajni Usluge Poreč d.o.o. i u ostalim financijskim institucijama: pošti, bankama i u Fini po ispostavljenom računu.

Za usluge strojnog odčepljenja primjenjuju se cijene iz važećeg cjenika vodne usluge i javne odvodnje u primjeni od 01.07.2014. godine,  kako slijedi:

Izvan navedenog radnog vremena primjenjuju se cijene za hitne intervencije.