NaslovnaO namaO kanalizacijskom sustavu

O kanalizacijskom sustavu

Kanalizacijski sustav Poreštine organiziran je i dimenzioniran prema potrebama turističke privrede i građana Poreštine te prema tehnološkim standardima koji su vrijedili sredinom druge polovice prošlog stoljeća (mehaničko pročišćavanje otpadnih voda s dugim podmorskim ispustom).

Ulaganjem u objekte za zbrinjavanje otpadnih voda Odvodnja Poreč d.o.o. želi postići standarde koje zahtijeva EU i kvalitetu obalnog mora za kupanje te izgraditi kanalizacijske sustave za naselja u zaleđu priobalja.

Postojeći sustavi bili su dimenzionirani za potrebe stanovništva (tada cca 15.000 stanovnika i 100.000 turista). Nastali su kao rezultat visoke ekološke svijesti gospodarstvenika i lokalne samouprave, ali u skladu s tadašnjim ekološkim standardima. Stoga Grad Poreč ‒ Parenzo, prema prihvaćenoj koncepciji, kreće u realizaciju projekta Poreč (prikazan je pod „projekt Poreč“ u glavnom izborniku).

U kolovozu 2007. godine pušten je u pogon uređaj za prihvat i obradu otpadnih voda iz septičkih jama Košambra. Sadržaj septičkih jama prazni se svakog radnog dana, sukladno zahtjevima građana. Uređaj je projektiranog dnevnog kapaciteta 240 m³ koji se ljeti poveća i do 360 m³.

U kolovozu 2008. godine izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sveti Lovreč. To je membranski uređaj koji sadrži mehaničko i biološko pročišćavanje te pročišćavanje otpadne vode od bakterija, što omogućava ponovnu upotrebu vode.

Uređaj je moderan, takoreći bez otpada jer se pročišćena voda može koristiti za zalijevanje parkova, igrališta, poljoprivrednih površina, a preostali mulj se kompaktira, pakira u vreće i koristi kao kompost.

Kanalizacijski sustav Poreštine čine 4 veća sustava (Lanterna, Poreč Sjever, Poreč Jug i Vrsar) te 4 manja sustava (Otok Sv. Nikola, Otok Koversada, Červar Porat i Višnjan) sa ukupno 56 crpnih stanica, 165 km kanalizacijske mreže, 8 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te 32 km oborinske kanalizacije.

Svaka crpna stanica ima ugrađene dvije ili tri crpke za prepumpavanje otpadne vode na viši nivo (CS Debeli rt ima 6 crpki). Sveukupno je ugrađeno 118 crpki.

Od 8 izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 6 ih je za mehaničko pročišćavanje, 1 Bio Disk za biološko pročišćavanje (Višnjan) i 1 za mehaničko pročišćavanje sa kemijskom obradom i stalnim nadzorom (Petalon).

Sustavom javne odvodnje pokriveno je područje priobalja između Tarske vale i Limskog kanala, te dio naselja Višnjan.

Dokumenti