NaslovnaO namaNadzorni odbor

Nadzorni odbor

Tel: 052 431 003; Fax: 075 805 698
Email: info@odvodnjaporec.hr

Nadzorni odbor Društva ima pet članova.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.
Jedan član Nadzornog odbora bira se iz redova zaposlenih u službama Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora je gđa. Tatjana Matošević.

Nadzorni odbor Odvodnje Poreč čine:

 • Tatjana Matošević, Poreč, Žbandaj  114 – predsjednik nadzornog odbora
 • Adriano Jakus, Radmani, Radmani 56A  – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Mladen Vojinović, Vabriga, Kunfin 29 –  član nadzornog odbora
 • Ivan Gašparini, Musalež 113 –  član nadzornog odbora – predstavnik radnika
 • Albert Mendica, Poreč, Brčići, Ograda 37  –  član nadzornog odbora

Uloga Nadzornog odbora:

 • nadzire vođenje poslova Društva
 • donosi prijedloge poslovnog plana, programe rada, poslovanja i razvoja

Nadzorni odbor odlučuje o:

 • pravnom prometu imovinom i davanju iste u zakup
 • kriterijima za davanje priključaka na fekalnu kanalizaciju
 • prijedlogu cijena usluga
 • zajedničkom osiguranju uvjeta i sredstava za realizaciju
 • vanjskotrgovinskih i deviznih poslova
 • prijedlogu zaduživanja društva za kredite i druga sredstva
 • izvorima sredstava za ostvarivanje programa razvoja
 • organizaciji Društva
 • zahtjevima za uplatama temeljnih uloga
 • postupcima drugog stupnja iz radnog prava
 • donosi opće akte Društva, te odlučuje o drugim pitanjima koja su mu dana u nadležnost u skladu s zakonom i općim aktima Društava
SJEDNICE NADZORNOG ODBORA