NaslovnaCjenik

Cjenik

Cjenik

Na sjednici Nadzornog odbora Odvodnje Poreč d.o.o., održanoj dana 06.12.2022. godine, donesena je Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje i Odluka o cijeni usluga javne odvodnje, na koje su dobivene suglasnosti Gradonačelnika Grada Poreča i Općinskih načelnika. Cjenik je u primjeni od 01. veljače 2023. godine.

Na sjednici Nadzornog odbora Odvodnje Poreč d.o.o., održanoj dana 24.02.2014. godine, donesena je Odluka o cijeni vodne usluge javne odvodnje i Odluka o cijeni usluga javne odvodnje, na koje su dobivene suglasnosti Gradonačelnika Grada Poreča i Općinskih načelnika. Cjenik je u primjeni od 01. srpnja 2014. godine.

Na sjednici Nadzornog odbora ODVODNJE POREČ d.o.o., održanoj dana 11. listopada 2017. godine, donesena je Odluka o izmjeni Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje, na koju je dobivena suglasnost Gradonačelnika Grada Poreča i  Općinskih načelnika, a primjenjuje se od 01. prosinca 2017. godine.

Na sjednici Nadzornog odbora Odvodnje Poreč d.o.o., održanoj dana 06. prosinca 2017. godine, donesena je Odluka o II izmjeni Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje, na koju je dobivena suglasnost Gradonačelnika Grada Poreča i  Općinskih načelnika, a primjenjuje se od 01. ožujka 2018. godine.

Na sjednici Nadzornog odbora ODVODNJE POREČ d.o.o., održanoj dana 23. ožujka 2018. godine, donesena je Odluka o III izmjeni Odluke o cijeni vodne usluge javne odvodnje, na koju je dobivena suglasnost Gradonačelnika Grada Poreča i  Općinskih načelnika a primjenjuje se od 01. svibnja 2018. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti