NaslovnaO namaSkupština društva

Skupština društva

Tel: 052 431 003; Fax: 075 805 698
Email: info@odvodnjaporec.hr

Skupštinu Društva čine Grad Poreč – Parenzo, Općina Vrsar – Orsera, Općina Tar – Vabriga -Torre – Abrega, Općina Funtana – Fontane, Općina Sveti Lovreč, Općina Vižinada – Visinada, Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere – S.Domenica, prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:

 • GRAD POREČ – PARENZO, Poreč, Obala maršala Tita 5  – 73,43%
 • OPĆINA VRSAR – ORSERA, Vrsar, Trg Degrassi 1  –  9,24%
 • OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, Tar, Istarska 8  – 6,59%
 • OPĆINA FUNTANA – FONTANE, Funtana, Bernarda Borisija 2 – 5,54%
 • OPĆINA SVETI LOVREČ, Sveti Lovreč, Gradski trg 4 – 2,43%
 • OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, Vižinada, Vižinada bb – 1,74%
 • OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTTELLIERE-S.DOMENICA, Kaštelir, Kaštelir 113  – 1,03%

Skupština Društva odlučuje o:

 • financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka
 • srednjoročnim planovima razvoja
 • ulaganjima u druga društva
 • izboru i opozivu članova Nadzornog odbora
 • imenovanju i opozivu Uprave (direktora)
 • izmjeni Društvenog ugovora
 • prestanku rada društva
 • statusnim promjenama društva
 • promjeni i dopuni djelatnosti društva
 • promjeni tvrtke i sjedišta Društva

 

SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA