NaslovnaO namaSkupština društva

Skupština društva

Tel: 052 431 003; Fax: 075 805 698
Email: info@odvodnjaporec.hr

Skupštinu Društva čine Grad Poreč – Parenzo, Općina Vrsar – Orsera, Općina Tar – Vabriga -Torre – Abrega, Općina Funtana – Fontane, Općina Sveti Lovreč, Općina Vižinada – Visinada, Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere – S.Domenica, prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:

 • GRAD POREČ – PARENZO, Poreč, Obala maršala Tita 5  – 73,43%
 • OPĆINA VRSAR – ORSERA, Vrsar, Trg Degrassi 1  –  9,24%
 • OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, Tar, Istarska 8  – 6,59%
 • OPĆINA FUNTANA – FONTANE, Funtana, Bernarda Borisija 2 – 5,54%
 • OPĆINA SVETI LOVREČ, Sveti Lovreč, Gradski trg 4 – 2,43%
 • OPĆINA VIŽINADA – VISINADA, Vižinada, Vižinada bb – 1,74%
 • OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTTELLIERE-S.DOMENICA, Kaštelir, Kaštelir 113  – 1,03%

Ovlasti Skupštine Društva:

 • donosi poslovni plan koji sadržava: financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja i okvirni plan radnih mjesta,
 • donosi odluku o cijeni vodnih usluga,
 • donosi opće uvjete isporuke vodnih usluga,
 • donosi odluku o naknadi za razvoj,
 • utvrđuje prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda,
 • odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana,
 • odlučuje o financijskim izvješćima društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
 • odlučuje o srednjoročnim planovima razvoja,
 • odlučuje o ulaganjima u druga društva,
 • odlučuje o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
 • odlučuje o imenovanju i opozivu Uprave (direktora),
 • odlučuje o izmjeni Društvenog ugovora
 • odlučuje o prestanku rada društva,
 • odlučuje o statusnim promjenama društva,
 • odlučuje o promjeni i dopuni djelatnosti društva,
 • odlučuje o promjeni tvrtke i sjedišta društva

 

SJEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA