Obavijesti

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naseljima Buići, Radoši, St. Diklić i St. Danelon 13.02.2018

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera u periodu od 14.02. do 28.02.2018. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naseljima Buići, Radoši, Stancija Diklić i Stancija Danelon

Više ›››

Novi članovi Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o. 04.01.2018

Dana 27. prosinca 2017. održana je sjednica Skupštine društva Odvodnja Poreč d.o.o., na kojoj je donesena Odluka o razrješenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva radi isteka mandata i Odluka o imenovanju novih članova nadzornog odbora na razdoblje od četiri godine.

Više ›››

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI ŠAHTA SANITARNE ODVODNJE U ULICI MATE VLAŠIĆA U POREČU 02.06.2017

Obavještavamo građane da u ponedjeljak, 05. lipnja 2017. g. započinju radovi na sanaciji šahta sanitarne odvodnje koji se nalazi na sredini kolničkog traka u ulici M. Vlašića u Poreču (raskrižje za Velpro).

Više ›››

SUTRA ZAPOČINJU RADOVI KOD VINARSKOG PODRUMA 30.05.2017

Odvodnja Poreč d.o.o. obaviještava da sutra, 31. 05. 2017. godine započinju radovi prespajanja na novoizgrađeni kanalizacijski sustav. Radovi se izvode nastavno na uspješno puštanje u rad novoizgrađenog glavnog kolektora Poreč – sjever sa novim crpnim stanicama Vinarski podrum i Materada, a s ciljem rasterećenja postojeće podkapacitirane crpne stanice Vinarski podrum prije početka ljetne sezone.

Više ›››

DOVRŠAVAJU SE RADOVI NA IZGRADNJI KOLEKTORA MUGEBA – FUŠKULIN 21.04.2017

Odvodnja Poreč obavještava građane da se radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora Mugeba – Fuškulin asfaltiranjem prometnica privode kraju. Sa današnjim danom dovršava se asfaltiranje županijske ceste u punom profilu između naselja Mugabe i Fuškulin, dok se nerazvrstana cesta u naselju Fuškulin planira asfaltirati u subotu. Kako je planirano privremena prometna regulacija za sav promet uklonit će se u popodnevnim satima 22.04.2017. godine sukladno suglasnosti Županijske uprave za ceste.

Više ›››

POČINJE GRADNJA KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA BADERNA – ŽBANDAJ 03.04.2017

Obavještavamo građane da će u utorak, 04.04.2017. godine, započeti radovi na izgradnji glavnog kolektora odvodnje Baderna - Žbandaj, koji se proteže uz državnu cestu D302 od naselja Baderna prema naselju Žbandaj, te dijelom prolazi kroz naselje Bonaci, u duljini od 3280 metara

Više ›››

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA NA SANACIJI KANALIZACIJSKE MREŽE U ULICI OBALA MARŠALA TITA U POREČU 06.03.2017

Obavještavamo građane da je u tijeku izvođenje radova CIPP metodom bez kopanja na sanaciji kolektora i kontrolnih okana u ulici Obala Maršala Tita i na Trgu Matije Gupca, temeljem izvršenih istraživačkih radova na utvrđivanju mikro lokacija infiltracije morske vode u kanalizacijski sustav.

Više ›››

NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROGRAMA ZA DODJELU DONACIJA ZA 2017. GODINU 23.02.2017

Više ›››

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje 10.06.2014

Više ›››