Arhiva vijesti

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE NASELJA VARVARI – I. FAZA 08.11.2016

Obavještavamo građane da će u srijedu, 18.11.2015. godine, započeti gradnja kanalizacijskog sustava naselja Varvari, točnije I. faze. U okviru I. faze izvest će se 1.344 m gravitacijskih kolektora te crpna stanica CS Varvari s pripadnim tlačnim cjevovodom (163 m tlačnog cjevovoda). Kanalizacijska mreža naselja Varvari prikupljati će sanitarne otpadne vode naselja, a priključiti će se na postojeći glavni kanalizacijski kolektor Servisne zone Buići – Poreč. Radovi na izgradnji I. faze planiraju se okončati krajem veljače 2016. godine. U skladu s potrebama, uspostaviti će se privremena regulacija prometa.

više »

POČETAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GLAVNOG KOLEKTORA POREČ SJEVER NA DIONICI IZMEĐU HOTELA VALAMAR PINIA I HOTELA VALAMAR ZAGREB 01.11.2016

U ponedjeljak, 02.11.2015. godine, započinju radovi na rekonstrukciji glavnog kolektora Poreč sjever u sklopu EU projekta Poreč - Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča. Rekonstruirani kolektor, koji se planira izvesti ugradnjom poliesterskih GRP cijevi profila DN 600 mm, odvodit će otpadne vode aglomeracije Poreč sjever na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Također, predviđena je i izrada novih armirano-betonskih revizijskih okana. Dionica obuhvaćena radovima je Šetalište Antona Restovića, od hotela Valamar Pinia do hotela Valamar Zagreb. Do okončanja radova, koje se planira krajem siječnja, navedena će dionica biti zatvorena za prometovanje.

više »

OBAVIJEST O NASTAVKU RADOVA NA IZGRADNJI GLAVNOG KOLEKTORA NASELJA RADMANI 27.10.2016

Obavještavamo građane da će se u petak, 23.10.2015. godine, nastaviti radovi na izgradnji glavnog kolektora naselja Radmani. Radovi se planiraju okončati početkom prosinca. Izgradit će se ukupno 1.737 metara kolektora od polipropilenskih korugiranih cijevi promjera DN 250 mm sa polipropilenskim segmentnim brizganim oknima te 2 crpne stanice. Navedeni kolektor odvodit će otpadne vode naselja Radmani na glavni kolektor Žbandaj čija će gradnja uskoro započeti. Tijekom izvođenja radova biti će uspostavljena privremena prometna regulacija sa obilaznim pravcima preko naselja Dračevac. Molimo građane na strpljenje i poštivanje prometne regulacije.

više »

OBAVIJEST O ZATVARANJU CESTE KROZ NASELJE MUGEBA 27.10.2016

Obavještavamo građane da će se u ponedjeljak, 26.10.2015. godine, lokalna cesta 50091 (Mugeba – Fuškulin) na dionici kroz naselje Mugeba zatvoriti za promet zbog izgradnje kanalizacijskog kolektora u sklopu EU projekta Poreč – Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Navedeni kolektor prikupljat će otpadne vode naselja Mugeba i odvoditi ih na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug na lokaciji Mornarica. Glavni kolektor i mreža naselja Mugeba izvodi se u ukupnoj duljini od 4.205 m. Tijekom privremene zabrane prometovanja lokalnom cestom, bit će predviđen obilazak preko naselja Dračevac. Cesta će biti zatvorena za promet do kraja mjeseca prosinca.

više »

U KAZALIŠNOJ DVORANI POREČ ODRŽANA PREZENTACIJA EU PROJEKTA POREČ POVODOM OVOGODIŠNJEG STRUČNOG-POSLOVNOG SKUPA „AKTUALNA PITANJA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI“ 25.10.2016

Pred dvjestotinjak sudionika ovogodišnjeg međunarodnog stručno-poslovnog skupa pod nazivom „Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji“ koji je održan u Puli od 20. do 23. listopada 2016. g., u porečkom kazalištu predstavljen je PROJEKT POREČ - Sustav odvodnje za prikupljanje otpadnih voda Grada Poreča, jedan od najvećih komunalnih projekata u Hrvatskoj.

više »

Raspisan natječaj za prodaju osnovnih sredstava 20.10.2016

Obavještavaju se svi zainteresirani da je trgovačko društvo Odvodnja Poreč d.o.o. raspisalo Natječaj za prodaju osnovnih sredstava, tekst Natječaja u privitku

više »

ODRŽANA PREZENTACIJA EU PROJEKTA POREČ NA STRUČNOM SKUPU DRŽAVNE VODOPRAVNE INSPEKCIJE U VILLI POLESINI 14.10.2016

U organizaciji Uprave vodnog gospodarstva, 13.10.2016. godine u Villi Polesini sastali su se državni i županijski vodopravni inspektori radi održavanja stručnog skupa na kojem se raspravljalo o radu u ovoj godini i aktualnim stručnim temama u domeni zaštite voda.

više »

OBAVIJEST O NASTAVKU IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU BOLNICA 05.10.2016

U sklopu provedbe EU projekta Poreč, Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, u ponedjeljak, 12.10.2015. godine nastavit će se radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Bolnica. Do sada je na navedenom području izvedeno 270 metara cjevovoda, a nastavkom radova položit će se još 300 metara cijevi. Radovi se planiraju okončati sredinom prosinca.

više »

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA MAGRINI I BLAGDANIĆI 05.10.2016

U skladu sa planom provedbe EU projekta Poreč, u utorak, 20.10.2015. godine, kreću radovi na izgradnji sustava odvodnje naselja Magrini i Blagdanići. Sustav se sastoji od glavnih i sekundarnih gravitacijskih kolektora kojima će se prikupljene otpadne vode odvoditi na glavni kolektor Nova Vas – Kukci. Izgradit će se ukupno 5.994 metara cjevovoda i 6 crpnih stanica. Gravitacijski cjevovodi izvest će se od polipropilenskih korugiranih cijevi, a tlačni vodovi od polietilenskih cijevi. Kako se kolektori većim dijelom polažu u tijelo prometnica, na ovom će području biti uspostavljena privremena regulacija prometa do okončanja radova koje se planira sredinom travnja 2016. godine. Molimo građane na oprez u prometu i na poštivanje signalizacije.

više »

NASTAVAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GLAVNOG KOLEKTORA POREČ SJEVER 04.10.2016

Obavještavamo građane da se od utorka, 13.10.2015. godine, nastavljaju radovi na rekonstrukciji glavnog kolektora Poreč sjever sa crpnim stanicama Vinarski podrum i Materada u sklopu provedbe EU projekta Poreč. Radovi će se odvijati na dionici gravitacijskog kolektora između crpne stanice Materada i Sv. Martin. Polagat će se poliesterske GRP cijevi promjera 600 mm u trup prometnice između naselja Materada i Stari Červar u dužini od cca 650,00 metara. Radovi će trajati do sredine prosinca do kada će biti uspostavljena privremena regulacija prometa semaforima. Molimo građane da poštuju navedenu prometnu signalizaciju kao i upute izvođača na terenu.

više »