Arhiva vijesti

OBAVIJEST O RADOVIMA NA IZGRADNJI SUSTAVA ODVODNJE NASELJA MAGRINI I BLAGDANIĆI 08.04.2016

U skladu sa planom provedbe EU projekta Poreč, radovi na izgradnji sustava odvodnje naselja Magrini i Blagdanići započeli su 20.10.2015. godine. U sklopu projekta predviđena je izrada 5.994 metara kolektora. U srijedu, 18.11.2015. godine planira se proširenje zahvata i intenziviranje radova i to na području naselja Magrini. Radovi će se okončati u travnju 2016. godine. Na ovom će području biti uspostavljena privremena regulacija prometa u skladu s potrebama.

više »

Radovi na kanalizacijskom sustavu u uvali Sveti Martin 25.03.2016

Odvodnja Poreč d.o.o., kao investitor na EU projektu Poreč: Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, ovim putem izvještava javnost o tijeku radova na glavnom kolektoru Poreč sjever u uvali Sv. Martin.

više »

Poreč ulaže u svoju budućnost i spaja turizam i ekologiju 25.03.2016

Porečani vole imati lijep grad i navikli su na visoke komunalne standarde pa tako cijene i ovo ulaganje, pokazujući iznimno razumjevanje. U tijeku je realizacija jednog od većih komunalnih projekata u Hrvatskoj pod punim nazivom EU projekt Poreč - Sustav odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“. Kako bi saznali nešto više o tome razgovarali smo sa direktorom Odvodnje Poreč Milanom Lakovićem. Projekt traje već neko vrijeme ,možete li nam reći kojoj se fazi trenutno nalazi? Planirano vrijeme okončanja radova je koncem 2017. godine. Nositelj projekta je Odvodnja Poreč i trenutno se vremenski nalazimo u drugoj trećini realizacije projekta ali i odrađenog posla s time da se napredak svake pojedine faze prati dnevnim i tjednim izvješćima jer bi i najmanji zastoj izazvao problem. Naime, sam „EU projekt Poreč“ podrazumijeva provedbu pet osnovnih ugovora gdje svaka aktivnost pretpostavlja brojne procedure i komunikacije u pripremi s Hrvatskim vodama a isto tako vrlo zahtjevne operativne i administrativne korake tijekom provedbe budući da se radi o financijskim sredstvima Europske unije čije se namjensko trošenje strogo kontrolira.

više »

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA PEŠKERA 11.03.2016

Dana 25.01.2016. godine započet će radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora Peškera, te je planirano izvesti 350 metara gravitacijskog kolektora i 230m tlačnog voda, te dvije crpne stanice. Izvođač radova je tvrtka Grafist d.o.o. te im se možete svakodnevno obratiti na gradilištu. Ovim putem naglašavamo potrebu dodatnog opreza u prometovanju ulicama naselja gdje će biti uspostavljena privremena regulacija prometa te apeliramo na poštivanje prometne signalizacije.

više »

Izgrađen kanalizacijski sustav u dijelu naselja Kukci, Mugeba , Bolnica, Stari Červar i Hena – Molindrio 23.02.2016

Sa zadovoljstvom obavještavamo građane i buduće korisnike sustava odvodnje o završetku radova na izgradnji kanalizacijskog sustava u dijelu naselja obuhvaćenih EU projektom Poreč, točnije u Kukcima, Mugebi (na glavnom kolektoru), Starom Červaru, naselju Bolnica, te Heni – Molindrio.

više »

NASELJE KADUMI – ZAPOČINJU RADOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE U SKLOPU PROVEDBE EU PROJEKTA POREČ 19.02.2016

U okviru EU projekta Poreč, radovi su započeli u 25 naselja Poreštine. Do sada je izgrađeno ukupno 33 km nove mreže. Izgradnja je dovršena u 5 naselja, a predviđa se skorašnji početak u još 3 naselja. Okončanjem radova na proširenju kanalizacijske mreže, ukupno 28 naselja bit će priključeno na sustav odvodnje, odnosno cca 6.300 novih korisnika....

više »

Potpisan i posljednji ugovor u sklopu realizacije EU projekta Poreč – za nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje 11.02.2016

U četvrtak 11. veljače 2016. godine potpisan je peti i ujedno posljednji ugovor za realizaciju EU projekta Poreč – Sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, koji se odnosi na nabavu OPREME ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE SUSTAVOM ODVODNJE I NABAVU I IMPLEMENTACIJU GIS-a. Uz Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo Edija Štifanića i Milana Lakovića direktora Odvodnje Poreč d.o.o., potpisivanju su nazočili Ivica Curać direktor poduzeća CNM&Co d.o.o., Albin Bačun direktor Protoka d.o.o. i Srećko Oroz direktor Agra Trgovine d.o.o. Za potrebe funkcioniranja i održavanja cjelokupnog sustava odvodnje, te u svrhu praćenja rezultata izlaznih parametara sa uređaja, projektom je predviđena nabava različite opreme koja je, zbog svoje specifičnosti, bila podijeljena u tri grupe nabave:

više »

OBAVIJEST O RADOVIMA NA CESTI VARVARI – VELENIKI 31.01.2016

U sklopu EU projekta Poreč – Sustava odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, zbog izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Varvari, dana 28.12.2015. godine započeti će radovi na dijelu lokalne prometnice Varvari – Veleniki (LC 50088 kod „škole Varvari“), te će se promet do 03.01.2016. godine, odvijati uz privremenu regulaciju semaforima. Dana 04.01.2016. godine navedena prometnica će biti u potpunosti zatvorena za promet, a promet prema naselju Veleniki će se odvijati obilaznim putem preko naselja Kosinožići do 10.01.2016. godine.

više »

OBAVIJEST O NASTAVKU RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA NASELJA ČERVAR PORAT 18.01.2016

U sklopu EU projekta Poreč – Sustava odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, na izgradnji kanalizacijskog kolektora Červar Porat je do sada položeno 475 metara cijevi, na dionici od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč Sjever prema naselju Stari Červar.

više »

Pravilnik o uredskom poslovanju društva Odvodnja Poreč d.o.o. sa planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2015. godinu 15.01.2016

Pravilnik o uredskom poslovanju društva Odvodnja Poreč d.o.o. sa planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2015. godinu.pdf

više »