Arhiva vijesti

JAVNO NADMETANJE ZA IZGRADNJU SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA S PODRUČJA PODSUSTAVA FUŠKULIN NA KANALIZACIJSKU MREŽU NASELJA MUGEBA U POREČU 07.09.2016

Dana 06.07.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je Poziv na nadmetanje za postupak javne nabave male vrijednosti: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA S PODRUČJA PODSUSTAVA FUŠKULIN NA KANALIZACIJSKU MREŽU NASELJA MUGEBA U POREČU.

više »

Nastavak radova na izgradnji kanalizacijske mreže u naselju Kukci 01.09.2016

Obavještavamo građane da se sa 25.09.2015.g. nastavljaju radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Kukci i to u Hrastovoj ulici gdje će se polagati gravitacijski kolektor od polipropilenskih korugiranih cijevi promjera DN 250 mm sa PP revizijskim oknima u duljini od 300 m. Radovi se predviđaju okončati sredinom listopada ove godine. Za sve potrebne informacije svi sudionici u gradnji stoje na raspolaganju. Molimo građane da poštuju privremenu prometnu regulaciju koja će na navedenom području do tada biti na snazi. Zahvaljujemo na strpljenju i suradnji.

više »

Početak radova na izgradnji kanalizacijske mreže Hena-Molindrio 01.09.2016

Obavještavamo građane da će u utorak, 29.09.2015. godine, započeti gradnja kanalizacijskog gravitacijskog kolektora na području Molindria, točnije od benzinske postaje „Hena“ prema ulazu u turističko naselje Zelena laguna, u duljini od 620 metara. Radi se o radovima u okviru provedbe EU Projekta Poreč – sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda. Mreža se priključuje na postojeći kolektor Molindrio, čija će rekonstrukcija započeti u siječnju 2016. godine, a koji će odvoditi otpadne vode aglomeracije Poreč jug na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda podno naselja Mugeba. Radovi na ovoj lokaciji se predviđaju okončati krajem studenog 2015. godine.

više »

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU CANCINI 01.09.2016

U ponedjeljak, 05.10.2015. godine započinju radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Cancini u sklopu realizacije EU projekta Poreč: Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča. Ukupno će se položiti 1170 metara kanalizacijskih cijevi i izgradit će se jedna nova crpna stanica. Novo izgrađena mreža spojit će se na postojeći kanalizacijski kolektor Kukci - Veli Maj. Radovi se predviđaju okončati krajem siječnja 2016. godine do kada će privremena regulacija prometa biti na snazi. Zahvaljujemo na strpljenju i suradnji.

više »

JAVNO NADMETANJE ZA IZGRADNJU KOLEKTORSKE MREŽE NASELJA BADERNA – I. FAZA 01.08.2016

Dana 06.07.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je Poziv na nadmetanje za postupak javne nabave male vrijednosti: IZGRADNJA KOLEKTORSKE MREŽE NASELJA BADERNA – I. FAZA.

više »

ODVODNJA POREČ OBNOVILA VOZNI PARK SA PET NOVIH VOZILA UKUPNE VRIJEDNOSTI 7.100.000,00 KUNA 28.07.2016

Dana 27.07.2016. godine na lokaciji Građevine za gospodarenje otpadom Košambra izvršena je primopredaja novih specijalnih vozila za održavanje sustava odvodnje kojoj su nazočili gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo Edi Štifanić i direktor Odvodnje Poreč Milan Laković sa suradnicima.

više »

EU PROJEKT POREČ – DOVRŠENI RADOVI U RADMANIMA 29.06.2016

Nakon dovršenja prelaganja instalacija od strane Istarskog vodovoda i Hrvatskog telekoma, asfaltirana je i posljednja dionica glavne ceste kroz naselje Radmani, time su dovršeni radovi na izgradnji glavnog kolektora i kanalizacijske mreže. Radovi su realizirani u sklopu EU projekta Poreč – sustava odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča. U naselju je ukupno izgrađeno 2.564 metara gravitacijskih kolektora i 1.103 metara tlačnih cjevovoda, četiri crpne stanice te 127 kućnih priključaka. Također, asfalti su obnovljeni u punoj širini prometnica. Glavni kolektor i kanalizacijska mreža prikupljaju otpadne vode s područja naselja Radmani, te ih preko glavnog kolektora Žbandaj i kolektora Buići – Poreč odvode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč - Sjever. Približna vrijednost izvedenih radova u naselju Radmani je 4.200.000 kuna, od čega je 74% financirano putem europskih fondova.

više »

EU PROJEKT POREČ – DOVRŠENI RADOVI U NASELJU M. BALOTA 25.06.2016

Sa zadovoljstvom obavještavamo građane da su dovršeni radovi rekonstrukcije na posljednjoj dionici glavnog kolektora Poreč – sjever, u ulici M. Balote. Glavni kolektor Poreč - sjever odvodi otpadne vode aglomeracije Poreč – sjever, te se proteže od Vinarskog podruma do Materade, u duljini od 3.370 metara. U sklopu rekonstrukcije izvedene su dvije nove crpne stanice na lokaciji Vinarski podrum i Materada, te je 300 metara kolektora izvedeno bez kopanja, tehnologijom mikrotuneliranja. U sklopu navedenih radova, mnoge su porečke ulice i prometnice dobile novi asfalt u punoj širini, a to su: ulica Materada, šetalište A.Restovića, ulica G.Kalčića i ulica M.Balote.

više »

EU PROJEKT POREČ – DOVRŠENA KANALIZACIJA U NASELJU BAŠARINKA 21.06.2016

Obavještavamo građane da su dovršeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u naselju Bašarinka. Kanalizacijska mreža je izgrađena u sklopu EU projekta Poreč – sustava odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča, te sufinancirana u udjelu od 74 % od strane Europskih fondova. U naselju je izgrađeno 1050 metara kolektora promjera DN 250 mm i 31 kućni priključak, u vrijednosti od približno 1.100.000,00 kuna.

više »

EU PROJEKT POREČ – DOVRŠENI RADOVI U ŽBANDAJU 17.06.2016

Obavještavamo građane da su dovršeni radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u naselju Žbandaj. Radovi su realizirani u sklopu EU projekta Poreč – sustava odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča. Na području naselja ukupno je izvedeno oko 5 km kanalizacijske mreže (4.930,00 metara) i 1 crpna stanica, te je izvedeno 170 kućnih priključaka. Vrijednost izvedenih radova na području naselja Žbandaj je približno 5.100.000,00 kuna, od čega se 74% sredstava financira putem europskih fondova.

više »