Aktualne vijesti

EU PROJEKT – OBILAZAK GRADILIŠTA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Danas su predstavnici partnera EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ (gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo Loris Peršurić, dogradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća Adrijano Jakus , članovi gradskog vijeća, pročelnici, načelnici i predstavnici općina Tar-Vabriga, Funtana i Vrsar, članovi Skupštine i Nadzornog odbora Odvodnje Poreč te članovi Stručnog povjerenstva za provedbu projekta), obišli najveća gradilišta za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokacijama Poreč – sjever (Saladinka) kapaciteta obrade 37.000 ekvivalent stanovnika i Poreč – jug (Mornarica) kapaciteta obrade 48.000 ekvivalent stanovnika.

Natječaj za radno mjesto – stručni suradnik II na neodređeno vrijeme

ODVODNJA POREČ D.O.O. i USLUGA POREČ D.O.O. POTPISALI DODATAK KOLEKTIVNOM UGOVORU

Između Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – Sindikalna podružnica Usluge Poreč d.o.o. Poreč, zastupana po sindikalnoj povjerenici Veri Pavlović, Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica Usluga Poreč d.o.o. Poreč, zastupan po sindikalnom povjereniku Danielu Straniću, te Usluge Poreč d.o.o., zastupano po direktoru Milanu Lakoviću potpisan je Dodatak Kolektivnom ugovoru. Dodatak je potpisan i za trgovačko društvo Odvodnja Poreč d.o.o. između Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije, Sindikalna podružnica Odvodnja Poreč d.o.o. zastupanog po sindikalnom povjereniku Ivanu Gašpariniju i Odvodnje Poreč d.o.o. zastupano po direktoru, Milanu Lakoviću.

ODVODNJA POREČ INVESTIRA 15 MILIJUNA KUNA U 2019. GODINI

Početkom studenog započeli su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Katun. Investitor je Odvodnja Poreč d.o.o. Vrijednost investicije iznosi 3.350.000 kuna (bez PDV-a).

GRADI SE GLAVNI KANALIZACIJSKI KOLEKTOR ŠTIFANIĆI – BADERNA

Obavještavaju se građani da će dana 25.09.2019. godine započeti sa radovima na izgradnji glavnog kanalizacijskog kolektora od naselja Štifanići do raskrižja za naselje Baderna u trupu županijske ceste ŽC 5209. Vrijednost investicije iznosi 2.500.000 kuna (bez PDV-a).

NASTAVLJAJU SE RADOVI NA IZGRADNJI GLAVNOG KOLEKTORA ST. PORTUN – ANTONCI

Obavještavaju se građani da se u ponedjeljak, 02.rujna 2019. godine nastavljaju radovi na izgradnji glavnog kanalizacijskog kolektora na dionici od naselja St. Portun do naselja Antonci, u trupu lokalne ceste LC 50046.