NaslovnaIntervencije i priključci

Intervencije i priključci

Pražnjenja septičke jame građani mogu platiti na blagajni Usluge Poreč d.o.o. i u ostalim financijskim institucijama: pošti, bankama i u Fini po ispostavljenom računu temeljem prijevoznice za obavljenu uslugu pražnjenja Građani mogu prijaviti potrebu pražnjenja jame putem telefona 052/431003, od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Na sjednici Nadzornog odbora Odvodnje Poreč d.o.o., održanoj 24.2. 2014. godine, donesen je zaključak o cjeniku vodne usluge i javne odvodnje.

Korisnicima na području općina Vrsar ‒ Orsera i Tar-Vabriga ‒ Torre-Abrega jedinice lokalnih samouprava sufinanciraju pražnjenje septičkih jama u dijelu cijene sukladno zaključcima:

Cijena usluge pražnjenja septičkih jama za korisnike – treća lica – iz ostalih jedinica lokalne samouprave (Općina Funtana ‒ Fontane, Općina Sveti Lovreč, Općina Vižinada ‒ Visinada, Općina Višnjan, Općina Kaštelir-Labinci) iznosi  trenutna cijena je  28 kn/m3 , predložena nova cijena je 31,30 kn bez pdv-a.  (obračunava se PDV u iznosu od 13%)

Usluge pražnjenja septičke jame građani mogu platiti na blagajni Usluge Poreč d.o.o. i u ostalim financijskim institucijama: pošti, bankama i u Fini po ispostavljenom računu temeljem prijevoznice za obavljenu uslugu pražnjenja sadržaja.

Nakon 15 sati, hitne intervencije pražnjenja septičkih jama prijavljuju se voditelju kanalizacije na broj 091/4310031   Cijena usluge pražnjenja za hitne slučajeve izvan radnog vremena  iznosi 56,30 kn/m3, a  za hitne slučajeve noću i državni praznici iznosi 62,60 kn/m3.

Dokumenti