Obavijesti

JAVNI POZIV za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje – naselje Stranići 21.02.2023

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava da su stvoreni uvjeti za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje - kanalizacijsku mrežu naselja Stranići.

Više ›››

JAVNI POZIV za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje – naselje Rošini 21.02.2023

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava da su stvoreni uvjeti za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje - kanalizacijsku mrežu naselja Rošini.

Više ›››

Novi cjenik usluga javne odvodnje 02.02.2023

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava korisnike usluga javne odvodnje da je od 01.02.2023. godine došlo do korekcija cijena usluga, sukladno donesenim Odlukama i Suglasnostima, koje će se od sada naplaćivati prema novom cjeniku.

Više ›››

Odluka o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 05.12.2022

Više ›››