Obavijesti

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 02.07.2024

Više ›››

JAVNI POZIV za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje – naselje Kosinožići, Barbići i Funtana 22.05.2024

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava da su stvoreni uvjeti za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje za naselja Kosinožići, Barbići i Funtana (područje oko Plodina).

Više ›››

JAVNI POZIV za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje – naselje ANTONCI 08.05.2024

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava da su stvoreni uvjeti za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje za naselje Antonci.

Više ›››