NaslovnaObavijestiNovi članovi Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Novi članovi Nadzornog odbora društva Odvodnja Poreč d.o.o.

Dana 27. prosinca 2017. održana je sjednica Skupštine društva Odvodnja Poreč d.o.o., na kojoj je donesena Odluka o razrješenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora Društva radi isteka mandata i Odluka o imenovanju novih članova nadzornog odbora na razdoblje od četiri godine.

 

Slijedom provedenog postupka razrješenja i imenovanja novih članova, Nadzorni odbor Društva počevši od dana 27. prosinca 2017. čine:

  1. Edi Štifanić, Baderna, Štifanići 27 – predsjednik Nadzornog Odbora
  2. Adriano Jakus, Radmani, Radmani 56 A – zamjenik predsjednika Nadzornog  odbora
  3. Mladen Vojinović, Vabriga, Kunfin 29– član Nadzornog odbora
  4. Amer Kadrić,  Poreč, Stancija Vergotini 55 – član Nadzornog odbora.
  5. Siniša Pilat, Vrsar, Dalmatinska 32 – član Nadzornog odbora – predstavnik radnika

Odvodnja Poreč d.o.o

Dokumenti