NaslovnaObavijestiObavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Baderna

Obavijest o ispitivanju ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Baderna

Odvodnja Poreč d.o.o. će u skladu sa člankom 12. Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar – Orsera u periodu od 21.09. do 02.10.2020. godine, u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, vršiti ispitivanje ispravnosti instalacija kućnih priključaka odvodnje otpadnih voda u naselju Baderna.

Ispitivanje instalacija vršiti će se uređajem za upuhivanje umjetno generiranog dima (grijanjem tekućine). Sva ispitivanja koja se vrše nisu štetna za ljudsko zdravlje i okoliš, te ne mogu izazvati materijalnu štetu.

Za sva dodatna pitanja i informacije molimo vas da kontaktirate dežurni telefon  na broj 099 534 0372.

Odvodnja Poreč d.o.o.

Dokumenti