NaslovnaObavijestiProvedba preventivnih mjera dezinsekcije i deratizacije na kanalizacijskom sustavu

Provedba preventivnih mjera dezinsekcije i deratizacije na kanalizacijskom sustavu

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane na području Grada Poreča-Parezno da će se sukladno sklopljenom godišnjem ugovoru sa gospodarskim subjektom Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, pristupiti provedbi mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije, u perijodu od 04.05. do 02.06.2023.godine.

Hodogram aktivnosti sa okvirnim terminima provedbe u nastavku

Hodogram provedbe DD mjera na području Poreč_proljeće 2023

Odvodnja Poreč d.o.o.