NaslovnaVijestiEU PROJEKT POREČ – DOVRŠENI RADOVI U NASELJU BUIĆI

EU PROJEKT POREČ – DOVRŠENI RADOVI U NASELJU BUIĆI

Obavještavamo građane da su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Buići u sklopu provedbe EU projekta Poreč uspješno okončani

U naselju je izvedeno 2.400 metara gravitacijskog kolektora profila DN 200 mm i DN 250 mm te 85 kućnih priključaka. Mreža naselja spaja se na postojeći kanalizacijski kolektor Buići – Poreč. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 2.4 milijuna kuna koje sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Prometnice u naselju u koje je položen kolektor asfaltirane su. Napominjemo da su na  dionici dugoj cca 150 metara na ulazu u naselje sa županijske ceste Poreč – Baderna iza autobusne postaje, u tijeku radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže naručeni od strane Istarskog vodovoda koji bi po najavi trebali biti uskoro završeni. Time će se steći uvjeti za asfaltiranje i tog dijela naselja nakon čega će radovi biti u cijelosti dovršeni.

Zahvaljujemo mještanima i budućim korisnicima sustava na suradnji i razumijevanju!

Odvodnja Poreč d.o.o.