NaslovnaVijestiEU PROJEKT POREČ: USPJEŠNO PROVEDENA ČETIRI TEHNIČKA PREGLEDA

EU PROJEKT POREČ: USPJEŠNO PROVEDENA ČETIRI TEHNIČKA PREGLEDA

Obavještavamo građane da su uspješno provedeni prvi tehnički pregledi za izdavanje uporabnih dozvola, za kanalizacijske mreže naselja izgrađene u sklopu EU projekta Poreč, i to za:

Glavni kolektor naselja Mugeba, koji će odvoditi otpadne vode naselja na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč – jug. Kolektor je izgrađen u duljini od 1.165,00 m i prikuplja 150 novoizvedenih kućnih priključaka naselja Mugeba. Vrijednost investicije iznosi približno 1.200.000,00 kuna.

 Kolektor Hena – Molindrio, koji će odvoditi otpadne voda St. Molindrio i benzinske pumpe Hena, na postojeći glavni kolektor Molindrio. Kolektor je izgrađen u duljini od 618,00 m i vrijednosti u iznosu od približno 640.000,00 kuna.

 Kanalizacijsku mrežu naselja Stari Červar, koja otpadne vode naselja odvodi na uređaj za pročišćavanje Poreč – sjever. Mreža je izgrađena u duljini od 1011,00 m, sa 42 kućna priključka, te vrijednosti investicije u iznosu od približno 1.050.000,00 kuna.

 Kanalizacijsku mrežu dijela naselja Bolnica, koja otpadne vode prihvaćene sa 15 izvedenih kućnih priključaka, odvodi novoizgrađenom mrežom duljine 573,00 m, na postojeći kanalizacijski kolektor Buići – Poreč. Vrijednost investicije iznosi približno 600.000,00 kuna.

 Predstavnici komisije za tehnički pregled i javno-pravnih tijela su izvedene radove pozitivno ocijenili, te su se time stekli svi uvjeti za izdavanje uporabnih dozvola. U sljedeća 2 mjeseca očekuje se održavanje još 31 tehničkih pregleda za novoizgrađene kanalizacijske mreže naselja i rekonstruirane crpne stanice u sklopu EU projekta Poreč, sufinanciranog od strane Strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije.

 Odvodnja Poreč d.o.o.