NaslovnaVijestiIZGRAĐEN DIO KANALIZACIJSKE MREŽE PODSUSTAVA FUŠKULIN

IZGRAĐEN DIO KANALIZACIJSKE MREŽE PODSUSTAVA FUŠKULIN

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane da su izradom asfaltnog sloja dana 24.06.2020. godine završeni radovi na izgradnji dijela kanalizacijske mreže podsustava Fuškulin u trupu ceste LC 50091 Jasenovica – Fuškulin. U sklopu navedenih radova izvršena je izgradnja gravitacijske i tlačne mreže kolektora za odvodnju otpadnih voda podsustava Fuškulin u trupu ceste LC 50091  Jasenovica – Fuškulin u dužini od 1.200 m, u vrijednosti od 1,7 milijuna kuna. U konačnici lokalna cesta proširena je za 0,70 m na prosječnu ukupnu širinu od 5,20 m, gdje je Grad Poreč sudjelovao u troškovima proširenja.

Kompletan podsustav Fuškulin u procijenjenoj vrijednosti od 11.5 milijuna kuna, podijeljen je u tri faze izgradnje kanalizacijske mreže u ukupnoj  dužini od 7,8 km, od čega je prije ove investicije realizirano 500 m’ mreže u naselju Fuškulin  prilikom izgradnje glavnog kolektora Mugeba – Fuškulin.

I ovaj projekt kao i projekt na izgradnji glavnog kolektora St. Portun –Antonci  izvršen je u suradnji sa Istarskim vodovodom Buzet, a sve sukladno  provedenoj zajedničkoj nabavi. Tako su se paralelno sa izvođenjem radova na sustavu odvodnje  izvodili i radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe  za  naselja Jasenovica i Fuškulin u vrijednosti od 1,9 milijuna kuna­­­­­­­­­­­­­­, odnosno ukupne vrijednosti zajedničke investicije od 3,6 milijuna kuna.

Zahvaljujemo se građanima na razumijevanju i strpljenju te poštivanju privremene prometne regulacije za vrijeme izvođenja radova, koji u konačnosti rezultiraju podizanju ljestvice u kvaliteti i sigurnosti života.

Odvodnja Poreč d.o.o.