NaslovnaVijestiObavijest o provedbi EU Projekta Poreč

Obavijest o provedbi EU Projekta Poreč

Poštovane sugrađanke i sugrađani, želimo Vas obavijestiti kako će se nakon ljetne stanke radovi na proširenju i rekonstrukciji kanalizacijske mreže u okviru provedbe EU Projekta Poreč ponovo intenzivirati uvođenjem dodatnih radnih ekipa i opremanjem gradilišta mehanizacijom potrebnom za nastavak radova, a sve u cilju kvalitetne provedbe i poštivanja rokova realizacije projekta. Od početka provedbe projekta gradnja je započela u naseljima Bolnica, St. Vergotini, Kukci, Nova Vas i Brčići, Musalež, Gulići, Mugeba, Radoši, Žbandaj, Mihatovići, St. Vodopija i Bašarinka, Stari Červar. Izgradnja glavnih kolektora započela je u naseljima Mugeba, Valkarin, St. Diklić, Musalež i Radmani.

Do kraja godine planira se otvaranje gradilišta u naseljima Buići, Magrini i Blagdanići, Radmani, Hena – Molindrio, Grbinovica, St. Portun, Cancini, Varvari te na Peškeri.

Na užem gradskom području započet će radovi na rekonstrukciji postojeće kanalizacijske mreže, odnosno glavnog kolektora od Vinarskog podruma do Materade, koji prikuplja i odvodi otpadne vode s cijele aglomeracije Poreč sjever na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Rekonstrukcija navedenog kolektora vršit će se u dionicama, a radovi na području Materade nastavit će se kod hotela Valamar Pinia te kod samog Vinarskog podruma (zgrada Hypo Banke). Planirano je da se radovi tijekom listopada i studenog izvode u Partizanskoj ulici, u naselju Mate Balota do spoja na ulicu Mate Vlašića, na Šetalištu A. Restovića te u ulici Gašpara Kalčića. Radovi će se na ovim područjima odvijati uz privremenu regulaciju prometa, o čemu će javnost biti pravovremeno i detaljno obaviještena.

Zbog navedenog očekujemo veći broj istovremenih gradilišta, te je svaka Vaša sugestija, u smislu bolje organizacije gradilišta, dobrodošla.

Zahvaljujemo na dosadašnjem razumijevanju i podršci koju iskazujete pri realizaciji ovog iznimno važnog projekta. Detaljne podatke o projektu možete pronaći na našoj web stranici i u prilogu:

EU Projekt Poreč – provedba

Odvodnja Poreč d.o.o.