NaslovnaVijestiOBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE KORISNIKA NA KANALIZACIJSKU MREŽU NASELJA KATUN

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE KORISNIKA NA KANALIZACIJSKU MREŽU NASELJA KATUN

Obavještavamo građane naselja Katun da su stvoreni uvjeti za priključenje građevina na novo izgrađen sustav javne odvodnje. Odvodnja Poreč d.o.o. izgradivši kanalizacijsku mrežu naselja Katun na javnoj površini sa kućnim priključcima do privatnih parcela te stavljanjem u funkciju crpne stanice Katun, stvorila je uvjete priključenja korisnika na sustav javne odvodnje.

Na oglasnoj ploči naselja objavljen je javni poziv koji sadrži sve potrebne informacije o načinu i uvjetima priključenja na sustav odvodnje.

Objavljeni javni poziv u nastavku

Javni poziv za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje

Odvodnja Poreč d.o.o.