NaslovnaVijestiOBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA NOVOIZGRAĐENU MREŽU ODVODNJE U NASELJU BADERNA

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA NOVOIZGRAĐENU MREŽU ODVODNJE U NASELJU BADERNA

U naselju Baderna izgrađeno je 5.360 metara kanalizacijske mreže koja će otpadne vode odvoditi preko kolektora Baderna – Žbandaj u duljini od 3.280 metara na postojeći glavni kolektor Žbandaj – Poreč.

Vrijednost izvedenih radova u naselju Baderna i na kolektoru Baderna – Žbandaj iznosi ukupno iznosi 8.900.000,00 kuna.

Nakon ishođenja uporabnih dozvola obavještavamo građane da su stvoreni uvjeti za priključenje objekata na sustav odvodnje u naselju Baderna.

Na oglasnoj ploči naselja objavljen je javni poziv koji sadrži sve potrebne informacije o načinu i uvjetima priključenja na sustav odvodnje.

Objavljeni javni poziv, u nastavku

Odvodnja Poreč d.o.o.