NaslovnaVijestiOBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA NOVOIZGRAĐENU MREŽU ODVODNJE U NASELJU STARI ČERVAR

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKLJUČENJE NA NOVOIZGRAĐENU MREŽU ODVODNJE U NASELJU STARI ČERVAR

Obavještavamo građane da su stvoreni uvjeti za priključenje korisnika na kanalizacijsku mrežu naselja Stari Červar. Kanalizacijska mreža izgrađena je u sklopu EU projekta Poreč – sustava odvodnje sa uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča.

Na oglasnoj ploči naselja objavljen  je javni poziv koji sadrži sve potrebne informacije o načinu i uvjetima priključenja na sustav odvodnje.

Javni poziv

Odvodnja Poreč d.o.o.