NaslovnaVijestiOdvodnja Poreč u ovoj godini za kanalizaciju prigradskih naselja planira ulaganja u visini od 8,5 milijuna kuna

Odvodnja Poreč u ovoj godini za kanalizaciju prigradskih naselja planira ulaganja u visini od 8,5 milijuna kuna

S početkom nove godine nastavljaju se radovi Odvodnje Poreč d.o.o. koja radi na širenju kanalizacijske mreže u nekoliko porečkih naselja, a spremni su i projekti čiji je početak planiran u tekućoj godini.

Odvijanje radova na terenu prije nekoliko su dana obišli  gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo Loris Peršurić, direktor Odvodnje Poreč Milan Laković, te tehnički direktor tvrtke Srđan Mažar. Obišli su trenutno najveće gradilište, ono u naselju Veleniki gdje se radi kanalizacijska mreža u duljini od 2.409 metara, od čega je veći dio, oko 83 posto, već izgrađen. Završetak radova predviđen je krajem ovoga mjeseca, a riječ je o investiciji vrijednoj 3.200.000 kuna (bez PDV-a), koju izvodi poduzeće Iskop iz Svetog Petra u Šumi. Nakon građevinskih radova, županijska cesta  će se, uz suglasnost nadležnih službi, asfaltirati i proširiti za dodatnih pola metra.

Prije božićnih blagdana završena je dogradnja fekalne kanalizacije u naselju Vranići. Zahvat je obuhvatio izgradnju sustava gravitacijske odvodnje u novoj prometnici naselja, u duljini od oko 200 metara. Dovršetak preostalih radova na kanalizaciji u duljini od oko dvadesetak metara, izvršit će se prilikom izgradnje ostale infrastrukture. Radove je izvela tvrtka Đusto d.o.o. iz Poreča, a vrijednost investicije  iznosi 290.000 kuna (bez PDV-a).

Početkom ove godine završena je i izgradnja podmorskih ispusta crpnih stanica Sv. Martin i Materada koja je obuhvatila izgradnju havarijskog ispusta crpne stanice u duljini od 540 metara (Sv. Martin) i 240 metara (Materada). Izgradnjom novih havarijskih ispusta omogućit će se, prilikom iznenadnog akcidenta ili havarije na opremi crpnih stanica, ispuštanje sanitarnih otpadnih voda u more na većoj udaljenosti od obale čime će se izbjegnuti onečišćenje priobalnog mora. Radove je izvršila tvrtka Hidro Sub d.o.o. iz Poreča, a ugovorena vrijednost iznosi 1.270.000 kuna (bez PDV-a). Dio ove investicije, 500.000 kuna, sufinancirale su Hrvatske vode.

Što se tiče planova za ovu godinu,  uskoro se planira provedba nabava male vrijednosti za sklapanje više ugovora, koje je moguće realizirati do početka ljetne sezone. Ukupna vrijednost ovih radova planirana je u visini od oko 8,5 milijuna kuna.

Tako je u sklopu rekonstrukcije županijske ceste, planirana izgradnja glavnog kolektora St.Portun-Antonci, koji će se priključiti na kanalizacijsku mrežu naselja Stancija Portun. Planirana vrijednost ovog zahvata je oko 2.000.000 (bez PDV-a).

U planu je i izgradnja kanalizacijske mreže naselja Bonaci, koja obuhvaća izgradnju gravitacijske i tlačne kanalizacijske mreže ukupne duljine 350 metara i jedne crpne stanice kapaciteta 5 l/s. Ova kanalizacijska mreža će se priključiti na glavni kolektor Baderna-Žbandaj, a planirana vrijednost investicije iznosi do 900.000 kuna (bez PDV-a).

Kanalizacijsku mrežu dobit će i naselje Katun, gdje projekt obuhvaća izgradnju gravitacijske i tlačne kanalizacijske mreže ukupne duljine 1.900 metara i jedne crpne stanice kapaciteta 7 l/s, a također će se priključiti na glavni kolektor Baderna-Žbandaj. Vrijednost investicije iznosi oko 2.750.000 kuna (bez PDV-a).

U planu je i izgradnja dijela podsustava Fuškulin-Jasenovica koja će se raditi u sklopu izgradnje nove vodovodne mreže između navedenih naselja, a obuhvaća izgradnju gravitacijskog kolektora ukupne duljine 1.000 metara u prometnicama. U tijeku je ishođenje potvrda glavnih projekata, uvjet za građevinske dozvole za sve tri faze. Vrijednost radova planirana je u visini od oko 1.185.000 kuna (bez PDV-a).

U planu je i izgradnja gravitacijskog i tlačnog kolektora ukupne duljine 1.530 metara s dvije crpne stanice za naselje Štifanići, koji će se priključiti na kanalizacijsku mrežu naselja Baderna. Planirana vrijednost investicije iznosi 1.885.000 kuna (bez PDV-a).

Odvodnja Poreč d.o.o.